Aansprakelijkheidsverzekering doorbelast

30 april 2018

De model waarneemovereenkomst voor zowel MSB als ziekenhuis is aangepast. In plaats van de verplichting een eigen medische aansprakelijkheidsverzekering te hebben, is nu een doorbelastingplicht opgenomen.

Een dergelijke regeling is noodzakelijk omdat een zelfstandig ondernemer de gevolgen van aansprakelijkheid zelf moet dragen, dus ook de premie van de betreffende verzekering.

BTW

Waarnemers blijven voor hun medische aansprakelijkheid vallen onder de zogenaamde ‘parapludekking’ voor alle binnen in de instelling verleende zorg. De premies worden doorgaans doorbelast aan MSB’s, en vanaf nu ook expliciet naar rato aan waarnemers. Over het tarief dat de waarnemer in rekening brengt voor het verlenen van zorg, is geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd, maar over de doorbelaste verzekeringskosten wél. Daarom zal de MSB of het ziekenhuis deze apart factureren. De Federatie Medisch Specialisten realiseert zich dat dit niet eenvoudig is uit te voeren. Daarom is de wijze waarop deze doorbelasting er logischerwijze uitziet opgenomen in een aparte toelichting op onze website.

Model

De afspraken zijn opgenomen in het vernieuwde modellen waarneemovereenkomsten voor medisch specialisten dat voor MSB’s en ziekenhuizen. Deze modellen zijn te downloaden op onze site www.demedischspecialist.nl/wetdba.

Vragen?

Neem dan contact op met het Kennis- en Dienstverleningscentrum via 088-13 44 112 of mail naar info@demedischspecialist.nl.