Aanpassing meldcode kindermishandeling helpt kind in nood niet

19 november 2015

Volgens artsenfederatie KNMG heeft een aanpassing van de meldcode voor kindermishandeling een averechts effect. De VVD en PvdA willen met een coalitieafspraak de meldcode kindermishandeling aanpassen, zodat een verkapte meldplicht werkelijkheid wordt. Ze willen dat artsen bij het vermoeden van kindermishandeling de naam van het kind en het gezin direct registreren.

Volgens de KNMG komt hierdoor de vertrouwensband tussen arts, kind en ouders, zwaar onder druk te staan. De verkapte meldplicht dwingt immers de arts om zijn beroepsgeheim te doorbreken en een gezin 'door te geven' aan Veilig Thuis. De arts moet de ouders informeren dat er een registratie bij Veilig Thuis plaatsvindt, waardoor het etiket 'kindermishandeling' op het kind en het gezin wordt geplakt.

Lees het volledige bericht op de website van de KNMG