Aandacht voor substitutie

25 juli 2016

Substitutie speelt een belangrijke functie binnen de gezondheidszorg en de Federatie Medisch Specialisten heeft zich dan ook verbonden aan het bevorderen en ondersteunen van substitutie van medisch specialistische zorg naar de eerste lijn. In dit kader heeft de Federatie een factsheet over substitutie ontwikkeld, mét een checklist hoe substitutie in de praktijk vorm te geven.

In de ‘Factsheet en checklist substitutie van zorg’ geeft de Federatie een eerste indruk van de opzet van een Handreiking die momenteel ontwikkeld wordt. De Handreiking omvat:

  • aandachtspunten voor goede organisatie en afstemming van zorg tussen eerste en tweede lijn;
  • aandachtspunten voor het borgen van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van te substitueren zorg;
  • aandachtspunten voor het maken van financiële afspraken over substitutie.

De Federatie is met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in overleg om te komen tot een gezamenlijke uitwerking van deze Handreiking. Samenwerking tussen eerste en tweede lijn bevorderen en substitutie niet tot een doel op zich maken, is daarbij het uitgangspunt. De Handreiking Substitutie van zorg is eind 2016 gereed.

Lees meer op onze themapagina over substitutie