Aandacht voor de medisch specialist van morgen

21 februari 2012

Op 1 februari 2012 vond de eerste invitational conference over het onderwerp ‘de opleiding van de specialist van morgen’ plaats. Het thema van deze conferentie was ‘Concentratie en spreiding van zorg in relatie tot de opleiding’. Tweeëntwintig wetenschappelijke verenigingen, vertegenwoordigd door 42 deelnemers, vormden aan de hand van workshops hun gezamenlijke visie op het thema.

Workshops

De aftrap van de bijeenkomst werd gegeven door Joep Dörr, voorzitter Raad Opleiding van de Orde van Medisch Specialisten. Gevolgd door inleidingen van Rob Tollenaar, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten. Vervolgens werd in vier workshops het onderwerp verder uitgediept.  De thema’s van de workshops waren:  locatie van de opleiding, wet- en regelgeving, inhoud en structuur van de opleiding en  kwaliteit van de opleidingsinstelling. De dag werd afgesloten met  een plenaire discussie onder leiding van Frank de Grave.

Eerste in een reeks van drie

Deze bijeenkomst was de eerste in een reeks van drie bijeenkomsten, die in 2012 zullen plaatsvinden. De bijeenkomsten hebben als doel een gezamenlijke visie  te ontwikkelen over hoe de opleiding van de medisch specialist van morgen vormgegeven moet worden om ook in de toekomst de meest optimale medisch-specialistische zorg te kunnen blijven bieden. De eerstvolgende bijeenkomst die wordt georganiseerd heeft als thema ‘Ouderenzorg’.