7 september ggz-bijeenkomst pensioenaftopping

29 juli 2016

Op woensdagavond 7 september aanstaande organiseren de Federatie Medisch Specialisten, de LAD en werknemersorganisatie FBZ een landelijke bijeenkomst voor medisch specialisten werkzaam in ggz-instellingen. Onderwerp zijn de problemen rondom pensioenaftopping. Ongeveer 1500 medisch specialisten in de ggz krijgen het werkgeversdeel van de pensioenpremie nog niet terug. Hierdoor lopen zij duizenden euro’s per jaar aan pensioen mis.

Acties

Onderhandelingen met werkgeversorganisatie GGZ Nederland hebben vooralsnog niets opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst op 7 september in Utrecht willen de Federatie, LAD en FBZ bespreken wat het vervolgtraject kan zijn. Zo zal op de agenda staan welke acties er eventueel gevoerd kunnen worden om de druk op de werkgevers te vergroten. De 3 organisaties roepen zo veel mogelijk medisch specialisten in de ggz op om deel te nemen aan de bijeenkomst, zodat er vanuit alle instellingen vertegenwoordiging aanwezig is.

Raadpleging

In augustus bezoeken de onderhandelaars van de Federatie, LAD en FBZ een aantal instellingen om te inventariseren welke actievormen mogelijk zijn in de ggz. Daarnaast worden medisch specialisten in de ggz persoonlijk om hun mening gevraagd via een raadpleging. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst bekendgemaakt.

Domus Medica

De bijeenkomst vindt plaats in de Domus Medica in Utrecht (Mercatorlaan 1200) en duurt van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

Meld u aan voor de bijeenkomst

Meer weten? Ga naar onze informatiepagina Pensioen ggz