Nieuws overzicht

Ziekenhuisgang met bedden

Actuele cijfers COVID-19

30 november 2021

De NZa, het RIVM en het LCPS berichten dat de druk op de zorg door COVID-19 verder toeneemt.

Herzien: Leidraad Criteria overplaatsing COVID-patiënten

30 november 2021

Vanwege de toenemende druk op de ziekenhuisbezetting door COVID-19 zijn de criteria voor overplaatsing van klinische COVID-19 patiënten herzien.

NVOG-standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed aangepast

29 november 2021

Het Standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is uitgebreid met een advies omtrent boostervaccins.

NZa: Voorlichtingsmateriaal ‘Zorg in coronatijd?’ geactualiseerd

29 november 2021

Om gezondheidsschade te voorkomen, is het belangrijk dat patiënten weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag tijdens deze COVID-crisis. Daarom heeft de NZa voorlichtingsmateriaal geactualiseerd.

coronavirus

Afkondiging fase 2d voor de ziekenhuizen

26 november 2021

Vanwege het groeiende aantal COVID-19 patiënten en de verhoogde druk op de gehele zorgketen heeft demissionair minister Hugo de Jonge van VWS fase 2d afgekondigd uit het Opschalingsplan COVID-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Vraag en antwoord vaccinatietwijfels

26 november 2021

Medisch specialisten kunnen een stimulerende rol spelen om de vaccinatiegraad te vergroten. Om hen daarbij te ondersteunen heeft de Federatie Medisch Specialisten een vraag en antwoord document over COVID-19 vaccinatie ontwikkeld om dit onderwerp te bespreken met patiënten.

Terugkijken: ingelast COVID-webinar 24 november

26 november 2021

Ruim 2.800 medisch specialisten namen op woensdagavond 24 november deel aan het ingelaste COVID-19 webinar van de Federatie. Dit spoedwebinar werd georganiseerd vanwege de snel stijgende besmettings- en opnamecijfers, de toenemende druk op de zorg en de vragen onder medisch specialisten.

Aanpassing leidraad COVID-19 Testbeleid en inzet zorgmedewerkers

25 november 2021

De aanleiding om de leidraad te herzien is het 129e OMT-advies van medio november waarin, gezien de toename van de besmettingen, geadviseerd wordt om gevaccineerde huisgenoten van een positief getest persoon weer in quarantaine te plaatsen.

coronavirus

Actuele cijfers COVID-19

25 november 2021

Het LCPS meldt op donderdag 25 november dat het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland 2.545 bedraagt, 10 meer dan gisteren.

Ingelast COVID-webinar woensdag 24 november

24 november 2021

Vanwege de snel stijgende besmettings- en opnamecijfers, de toenemende druk op de zorg en de vragen onder medisch specialisten, heeft de Federatie Medisch Specialisten morgenavond om 19.30 uur een spoed-webinar over de COVID-crisis ingelast.

Pagina's