Nieuws overzicht

Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

27 augustus 2021

Als de werkgeversorganisatie vóór 6 september niet met een goed voorstel voor een nieuwe cao komt, wordt een zondagsdienst voorbereid die dit najaar plaatsvindt.

Collega’s in de media

27 augustus 2021

Afgelopen week kwamen verschillende collega's in de media aan het woord over actuele onderwerpen zoals het tekort aan IC-verpleegkundigen, het inhalen van de uitgestelde zorg, wie er wel en niet in aanmerking komen voor een extra coronaprik en over het verschil in behandeling van gevaccineerde

NVZ: Juiste zorg op de juiste plek meer verankerd in ziekenhuizen

19 augustus 2021

Juiste zorg op de juiste plek (jzojp) is ten opzichte van vorig jaar weer meer verankerd in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse JuMP-scan van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Collega’s in de media

19 augustus 2021

Afgelopen week kwamen verschillende collega's in de media aan het woord over actuele onderwerpen zoals het mogelijk loslaten van de 1,5 metersamenleving, het volledig openen van het onderwijs en over experimenteren met medicijnen. We maakten een selectie.

Inclusiemonitor maakt voortgang zorgevaluatiestudies inzichtelijk

19 augustus 2021

Welke zorgevaluaties lopen er? Welke zorgaanbieders doen mee? En wat is het actuele aantal patiënten dat aan deze onderzoeken deelneemt? Om deze vragen te beantwoorden, is de zogenaamde inclusiemonitor ontwikkeld.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Blog Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: Baan gezocht

12 augustus 2021

Terwijl we in de ziekenhuizen met een enorme inhaalslag bezig zijn om alle uitgestelde zorg in te halen, komt een deel van de startende medisch specialisten maar moeilijk aan het werk. Zoals chirurg Jeroen, met ruim veertien jaar opleiding en een specialisme in de maag- en slokdarmchirurgie.

Collega’s in de media

12 augustus 2021

Afgelopen week kwamen verschillende collega's in de media aan het woord over actuele onderwerpen zoals een langetermijnstrategie in de COVID-aanpak, het loslaten van de 1,5 meterregel in het hoger onderwijs en psychische problemen ten tijde van de pandemie. We maakten een selectie.

80 projecten Goed Gebruik Geneesmiddelen in Richtlijnendatabase

10 augustus 2021

Onderzoeksprojecten uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw zijn sinds kort gekoppeld aan de richtlijnen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

Collega's in de media

9 augustus 2021

Afgelopen week kwamen verschillende collega's in de media aan het woord over actuele onderwerpen zoals COVID-19 en zwangerschap, de COVID-patiënten in de ziekenhuizen en virtual reality tegen pijnbestrijding. We maakten een selectie.