Nieuws overzicht

Collega's in de media

29 juli 2021

Afgelopen week kwamen verschillende collega's in de media aan het woord over actuele onderwerpen zoals de vaccinatiegraad, de druk op de zorg en gelijkgerichtheid. We maakten een selectie.

Herzien: leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers ziekenhuis

28 juli 2021

In de herziene leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers. De reden hiervoor is dat vaccinatie de kans op ziekte en transmissie beïnvloed.

NZa: Brede belangstelling voor sectoroverstijgende betaaltitel

26 juli 2021

Op basis van een openbare consultatie heeft de NZa bij het ministerie van VWS aangegeven positief tegenover een sectoroverstijgende betaaltitel te staan.

Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed

23 juli 2021

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed aangepast. De wijziging gaat over het vaccineren van zwangere vrouwen in het eerste trimester.

Juiste kindzorg op de juiste plek

23 juli 2021

Het consortium E-Health Junior wil kwalitatief hoogwaardige e-health tools beschikbaar maken voor één miljoen chronisch zieke kinderen ter voorkoming van psychologische problemen.

Collega's in de media

21 juli 2021

Afgelopen week kwamen verschillende collega's in de media aan het woord over actuele onderwerpen zoals COVID en zwangerschap, het RS-virus, de deltavariant, obesitas en de donorwet. We maakten een selectie.

Tijdelijke aanpassing preventief maskerbeleid publieke ruimte ziekenhuizen

20 juli 2021

Vanwege de toenemende besmettingscijfers heeft het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten op verzoek van het OMT het preventief maskerbeleid in de publieke ruimte heroverwogen.

Regelgeving herregistratie verder verruimd

20 juli 2021

Het College Geneeskundig Specialisten (CGS) verruimt in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) opnieuw de coulanceregeling voor herregistratie.

Collega's in de media

16 juli 2021

Afgelopen week kwamen collega's in de media aan het woord. We maakten een selectie.

coronavirus

Leidraad Medicamenteuze behandeling COVID-19 aangepast

15 juli 2021

In deze leidraad van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de Federatie Medisch Specialisten is het advies aangepast voor toepassing van monoklonale antistoffen bij SARS-CoV-2-seronegatieve COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen.

Pagina's