Nieuws overzicht

Arts achter computer

Succesvolle bijeenkomst Platform Informatiebeleid – CMIO netwerk

31 mei 2021

Hoe kunnen medisch specialisten beschikken over de juiste informatie op de juiste plek zonder bijkomende registratielast?

Informatiekaart inhaalzorg gepubliceerd

31 mei 2021

Om zorgprofessionals te ondersteunen bij de communicatie richting patiënten over de inhaalzorg, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart gemaakt.

Betere informatievoorziening voor vergroten vaccinatiebereidheid

31 mei 2021

‘Een informatiekloof mag niet leiden tot een gezondheidskloof’. Dat is de boodschap van de nieuwe website www.gezondheidskloof.nl.

Collega's in de media

28 mei 2021

Afgelopen week kwamen collega's aan het woord over onder andere de dalende trend van het aantal ziekenhuisopnames, de jonge klaren problematiek en uitgestelde zorg. We maakten een selectie.

Inzet bemiddelaar om impasse Cao UMC te doorbreken

25 mei 2021

De partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC willen op zoek naar een bemiddelaar die de impasse bij de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao kan doorbreken.

Werkbezoek Franciscus Gasthuis & Vlietland

21 mei 2021

De aanpak van de coronacrisis, de opmars van digitale zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Een greep uit de onderwerpen die tijdens een werkbezoek van de Federatie Medisch Specialisten aan het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam aan bod kwamen.

Collega's in de media

21 mei 2021

Afgelopen week kwamen collega's aan het woord over onder andere de dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, inhaalzorg en vaccinaties voor kinderen. We maakten een selectie.

Vaccinaties thuiswonende jongeren met medisch hoog-risico

20 mei 2021

Thuiswonende jongeren (16-18 jaar) met een medisch hoog-risico krijgen vanaf 18 mei een uitnodiging voor vaccinatie tegen COVID-19 bij de GGD, meldt het RIVM. De jongeren vallen onder de medisch hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad ook voor de volwassenen heeft vastgesteld.

Intensive_Care

Landelijke patiëntenspreiding blijft nodig ondanks daling ic-opnames

20 mei 2021

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht de komende weken een verdere daling van het aantal ic-opnames. Met name de opnames onder 60-plussers neemt fors af. Dit maakt het afschalen naar 1.350 ic-bedden mogelijk.

‘Netwerksamenwerking brengt innovatie binnen het bereik van alle patiënten’

19 mei 2021

De samenwerking tussen gespecialiseerde epilepsiecentra en algemene ziekenhuizen is goed voor zowel de ontwikkeling als de verspreiding van expertise. Daarmee komt de juiste kennis voor de juiste zorg op de juiste plek terecht.

Pagina's