Nieuws overzicht

Leidraad trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie

20 april 2021

De wetenschappelijke verenigingen van de internisten (NIV), klinisch chemici (NVKC) en neurologen (NVN) hebben samengewerkt aan de ‘Leidraad Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie’.

Collega's in de media

20 april 2021

Afgelopen week kwamen collega's aan het woord over onder andere de toenemende druk op de ziekenhuizen en de aangekondigde versoepelingen, discussies rondom de field-lab onderzoeken en het vaccineren van zorgmedewerkers. We maakten een selectie.

Steun en begrip voor brief Zuyderland

17 april 2021

De open brief die onze collega’s vanuit Zuyderland gisteren aan de minister schreven heeft veel losgemaakt. De Federatie Medisch Specialisten roept de politiek op om de toenemende onrust rond de vaccinatiestrategie serieus te nemen.

Werkbezoek Sint Maartenskliniek

16 april 2021

Om juist ook ten tijde van de coronacrisis te horen wat er speelt op de werkvloer gaat de Federatie regelmatig op werkbezoek, uiteraard met inachtneming van de coronamatregelen.

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie van start

15 april 2021

Het nieuwe Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaat de komende vijf jaar zestig richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) actualiseren.

Collega's in de media

15 april 2021

Afgelopen week kwamen collega's aan het woord over onder andere de vaccinatiestrategie, de aangekondigde versoepelingen en de situatie in de ziekenhuizen. We maakten een selectie.

Rol klinisch fysicus onmisbaar bij ‘1001’ voorbeelden juiste zorg op de juiste plek

14 april 2021

Net als andere medisch specialisten zetten klinisch fysici zich in om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. In een interview met de Federatie Medisch Specialisten vertelt klinisch fysicus Christiaan van Swol uit het St.

Reactie op rapport agressie en ongewenst gedag

14 april 2021

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn kreeg het afgelopen jaar te maken met agressie en ongewenst gedrag door patiënten of cliënten. Dat blijkt uit een onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer door PGGM en PGGM&Co in opdracht van het ministerie van VWS.

Toezegging extra vaccins ziekenhuispersoneel na brandbrief

12 april 2021

Het demissionair kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel met direct patiëntencontact. Het gaat om 35.000 doses van het Janssen-vaccin. Het besluit volgt op de oproep van de Federatie Medisch Specialisten, NVZ, NFU en V&VN.

'Een crisis vaccinatiestrategie voor de hele zorg graag'

9 april 2021

'Om te beginnen zijn alle dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners net als de rest van de burgers in het land klaar met de crisis. In het ziekenhuis zijn de mensen moe, gefrustreerd en er zitten meer mensen ziek thuis dan normaal.'

Pagina's