Nieuws overzicht

Actuele cijfers COVID-19

16 april 2021

Het LCPS publiceert actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van patiënten.

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie van start

15 april 2021

Het nieuwe Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaat de komende vijf jaar zestig richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) actualiseren.

Collega's in de media

15 april 2021

Afgelopen week kwamen collega's aan het woord over onder andere de vaccinatiestrategie, de aangekondigde versoepelingen en de situatie in de ziekenhuizen. We maakten een selectie.

Rol klinisch fysicus onmisbaar bij ‘1001’ voorbeelden juiste zorg op de juiste plek

14 april 2021

Net als andere medisch specialisten zetten klinisch fysici zich in om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. In een interview met de Federatie Medisch Specialisten vertelt klinisch fysicus Christiaan van Swol uit het St.

Reactie op rapport agressie en ongewenst gedag

14 april 2021

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn kreeg het afgelopen jaar te maken met agressie en ongewenst gedrag door patiënten of cliënten. Dat blijkt uit een onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer door PGGM en PGGM&Co in opdracht van het ministerie van VWS.

Toezegging extra vaccins ziekenhuispersoneel na brandbrief

12 april 2021

Het demissionair kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel met direct patiëntencontact. Het gaat om 35.000 doses van het Janssen-vaccin. Het besluit volgt op de oproep van de Federatie Medisch Specialisten, NVZ, NFU en V&VN.

'Een crisis vaccinatiestrategie voor de hele zorg graag'

9 april 2021

'Om te beginnen zijn alle dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners net als de rest van de burgers in het land klaar met de crisis. In het ziekenhuis zijn de mensen moe, gefrustreerd en er zitten meer mensen ziek thuis dan normaal.'

#stemvandedokter: wat geven zij mee aan het nieuwe kabinet?

9 april 2021

De Federatie Medisch Specialisten vindt dat medisch leiderschap richtinggevend moet zijn in het zorgbeleid van het nieuwe kabinet. Daarom laten we de stem van de dokter horen in politiek en samenleving.

Federatie stuurt brief aan informateur

9 april 2021

De Federatie heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd over de medisch specialistische zorg voor het op te stellen van het regeerakkoord 2021.

Nieuwe AMS definitief

9 april 2021

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen heeft ingestemd met het akkoord voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).

Pagina's