Nieuws overzicht

Nieuwe richtlijnmodules cardiovasculaire complicaties bij COVID-19

9 maart 2021

In de klinische praktijk bestaat er veel onduidelijk over het risico van COVID-19 voor cardiale patiënten en hun behandeling. Om dokters handvatten hiervoor te bieden, zijn de afgelopen tijd vier richtlijnmodules ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep.

Terugkijken: Het Grote Zorgdebat

9 maart 2021

Maandag 8 maart organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Volg via livestream Het Grote Zorgdebat 2021

5 maart 2021

Tijdens het Grote Zorgdebat op maandagavond 8 maart 2021 debatteren kandidaat-Kamerleden hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Collega's in de media

5 maart 2021

Afgelopen week kwamen collega's aan het woord over onder andere het dalende aantal darmkankerdiagnoses en de gevolgen van 1 jaar COVID-19. We maakten een selectie.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

‘Willen we de zorg anders organiseren, dan moeten alle zorgverzekeraars mee’

3 maart 2021

Geef dokters de ruimte en vertrouwen, zorg dat je die innovatiekracht faciliteert en rem het niet met wet- en regelgeving.’ Dat zegt Peter Paul van Benthem in een interview met Albert Magazine over netwerkgeneeskunde.

Nieuwe leidraad over buikligging bij COVID-19 patiënten met niet-invasieve beademing

3 maart 2021

De Federatie heeft leidraad over buikligging bij COVID-19 patiënten met niet-invasieve beademing gepubliceerd.

Nieuwe procedure lokale haalbaarheid onderzoek

2 maart 2021

De aangepaste procedure gaat gelden voor al het WMO-plichtige monocenter- en multicenteronderzoek in Nederland. Tot 1 juni geldt er een overgangsperiode.

Definitieve overzicht plannen politieke partijen voor de zorg

1 maart 2021

De Federatie Medisch Specialisten heeft op basis van de verkiezingsprogramma's van politieke partijen een overzicht gemaakt van hun plannen voor de zorg.

Pagina's