Nieuws overzicht

Voorlopig nog geen nieuwe Cao UMC

18 maart 2021

De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in umc’s. De werkgeversorganisatie wil het SER-advies ‘Werken in de zorg’ en de komst van een nieuw kabinet eerst afwachten voordat ze verder wil praten over een nieuwe cao.

Pleidooi voor betere startpositie medisch specialist

18 maart 2021

In de nieuwste editie van ons magazine Medisch Specialist schetst Casper Tax, bestuurslid van De Jonge Specialist de huidige arbeidsproblematiek van jonge medisch specialisten.

Principeakkoord voor nieuwe AMS

18 maart 2021

De Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).

Vragen over gedwongen loondienstverband

17 maart 2021

In de afgelopen dagen krijgen we vragen van medisch specialisten over politieke voorstellen om alle (nieuwe) medisch specialisten gedwongen in dienstverband te laten werken.

coronavirus

Standpunt over temperatuurmeting bij screening COVID-19

15 maart 2021

Om duidelijkheid te geven over het nut van temperatuurmeting als methode voor screening op COVID-19, publiceert de Federatie een standpunt ‘Temperatuurmeting in het kader van screening aan de poort op COVID-19 in het ziekenhuis’.

Bijgewerkte leidraad Medicamenteuze behandelopties COVID-19 patiënten

15 maart 2021

De aanpassing heeft onder meer betrekking op gebruik van het middel tocilizumab bij matig ernstig of zeer ernstig zieke patiënten.

‘Stop het geïnstitutionaliseerde wantrouwen’

12 maart 2021

Aan de vooravond van de verkiezingen zegt 93% van de medisch specialisten dat de bureaucratisering en institutionalisering moet worden teruggedrongen. Dat blijkt uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten.

Collega’s in de media

12 maart 2021

Afgelopen week kwamen collega's aan het woord over onder andere de druk op de ziekenhuizen die onverminderd hoog blijft, kennis rondom de herbesmettingen en het nieuwe landelijke programma patiëntveiligheid. We maakten een selectie.

Feiten en cijfers medisch-specialistische zorg

11 maart 2021

Tijdens de vele debatten in de verkiezingscampagne is het van belang om steeds de feiten te checken die ten grondslag liggen aan politieke plannen en beweringen. Daarom geeft de Federatie Medisch Specialisten op haar website een overzicht van feiten en cijfers over de medisch-specialistische zorg.

Wetenschaps- en innovatieprijs

24 voordrachten voor Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021

11 maart 2021

De prijs wordt dit jaar toegekend aan een medisch specialist die zich onderscheidt met zorgevaluatie onderzoek: onderzoek waarin bestaande behandelingen of diagnostiek worden geëvalueerd.

Pagina's