Nieuws overzicht

Bloeddrukmeter substitutie

Handvatten voor implementatie telebegeleiding bij hartfalen

15 januari 2021

Bij de behandeling van hartpatiënten wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen monitoren hun patiënten op afstand met als doel onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnames te voorkomen. Hiermee dragen zij bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Collega's in de media

14 januari 2021

Afgelopen week kwamen verschillende collega’s in de media aan het woord over onder andere de start van het vaccinatieprogramma, de verlengde lockdown, de zorgen over de Britse variant en het Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste. We maakten een selectie.

Acute zorg

Reactie Federatie op Houtskoolschets Acute Zorg

12 januari 2021

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen hebben gezamenlijk gereageerd op de Houtskoolschets Acute Zorg.

Kabinet herziet standpunt over Draaiboek

11 januari 2021

Het kabinet heeft haar standpunt heroverwogen en steunt alsnog het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’.

KNMG-webinar 'Vaccineren tegen COVID-19'

11 januari 2021

Op donderdag 14 januari 2021 organiseert de KNMG een webinar om zorgprofessionals te informeren over het vaccinatieprogramma. Artsen, geneeskundestudenten, verpleegkundigen en verzorgenden zijn van harte welkom het webinar te volgen.

Kamer vraagt kabinet haar standpunt over Draaiboek code zwart te herzien

7 januari 2021

Tijdens het debat in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag heeft een Kamermeerderheid middels een motie aan de minister gevraagd om het kabinetsstandpunt te herzien aangaande het Draaiboek code zwart.

Standpunt kabinet Draaiboek code zwart

5 januari 2021

Maandag heeft minister Van Ark van Medische Zaken en Sport het standpunt van het kabinet ten aanzien van het Draaiboek “Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie” aan de Tweede Kamer gestuurd.

Pagina's