Nieuws overzicht

Update leidraad PBM in de poliklinische setting

29 januari 2021

Deze week is een nieuwe versie gepubliceerd van de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2.

Collega's in de media

28 januari 2021

Deze week kwamen collega’s in de media aan het woord over onder meer de mutaties van het coronavirus en een mogelijke derde golf. We maakten een selectie.

Terugkijken: COVID-19 webinar 21 januari

21 januari 2021

Met 2.500 deelnemers houdt de Federatie op 21 januari het 15e COVID-webinar dat volledig in het teken staat van de actuele ontwikkelingen bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie, de meest recente inzichten over de ontwikkelingen van het virus, en de Britse variant in het bijzonder.

Collega's in de media

21 januari 2021

Deze week kwamen collega’s in de media aan het woord over onder andere de groeiende zorgen over de situatie van kwetsbare ouderen en kinderen, mutaties van het coronavirus en de oplopende achterstanden in de non-COVID zorg. We maakten een selectie.

Platform ggz gelanceerd

21 januari 2021

Ruim 75 medisch specialisten hebben zich aangemeld voor het Platform ggz, dat op 19 januari werd gelanceerd tijdens een digitale bijeenkomst. Doel van het platform is de positie van medische staven in de ggz verder te verstevigen.

Overzicht plannen politieke partijen voor de zorg

21 januari 2021

Alle zittende politieke partijen hebben inmiddels hun plannen bekendgemaakt. De Federatie Medisch Specialisten heeft op basis hiervan een overzicht gemaakt van de plannen voor de zorg.

Kennisagenda COVID-19 aangeboden aan VWS

21 januari 2021

Hoewel we al steeds meer weten over COVID-19, is er meer kennis nodig om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de reguliere zorg te beperken.

In 2020 meer juridische vragen door COVID-19

21 januari 2021

Onze juristen behandelden in 2020 in totaal 2.780 vragen en dossiers. Dat is een stijging van 35% ten opzichte van 2019. Relatief veel van deze vragen gingen over de COVID-19 crisis.

Collega's in de media

19 januari 2021

Deze week kwamen collega’s in de media aan het woord over onder andere de druk op de zorg, de verlengde lockdown, het sluiten van de scholen en de gevolgen daarvan. We maakten een selectie.

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

18 januari 2021

Samen met de andere werknemersorganisaties en de NFU hebben we op 15 januari de derde overlegronde gehad over een nieuwe Cao UMC. Helaas nog zonder gewenst resultaat.

Pagina's