Nieuws overzicht

Gepaste zorg krijgt plek in zorginkoop

27 november 2020

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven gepaste zorg een plek in de zorginkoop.

LCPS: situatie beheersbaar maar zorgelijk

27 november 2020

Het LCPS publiceert dagelijks actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten.

Juiste zorg op de juiste plek door telemonitoring

27 november 2020

75 COPD-patiënten in het Rode Kruis Ziekenhuis krijgen de juiste zorg op de juiste plek door telemonitoring. Zij hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Longarts Erik Kapteijns vertelt erover in een interview met de Federatie Medisch Specialisten.

Onderhandelingstraject nieuwe Cao UMC gestart

27 november 2020

Op 27 november vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao UMC.

Publicatie tweede versie Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste

24 november 2020

De Federatie Medisch Specialisten en artsenfederatie KNMG publiceren vandaag een tweede versie van het Draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie'.

Collega's in de media

24 november 2020

We maken een selectie van artikel in de media waarin medisch specialisten aan het woord komen.

Werkbezoek Albert Schweitzer ziekenhuis

20 november 2020

Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem en Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, brachten een bezoek aan het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Collega's in de media

20 november 2020

Afgelopen week kwamen verschillende collega’s in de media aan het woord over onder andere de verwachtingen van de nieuwe vaccins. We maakten een selectie.

Minder buisjes geplaatst en minder amandelen verwijderd

20 november 2020

Als gevolg van inzichten uit zorgevaluatie-onderzoek plaatsen kno-artsen nu minder buisjes en verwijderen ze minder keel- en neusamandelen dan voorheen. Dit blijkt uit vervolgonderzoek naar praktijkvariatie bij deze behandelingen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde.

Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

19 november 2020

In Europa geven 9 landen meer uit aan gezondheidszorg dan Nederland. 21 landen geven minder uit. Dat meldt het CBS vandaag op basis van het rapport Health at a Glance: Europe 2020 van de OESO en de Europese Commissie.

Pagina's