Nieuws overzicht

Regelgeving verruimd bij herregistratie en deskundigheidsbevordering

8 oktober 2020

Vanwege de COVID-19 pandemie hanteert het College Geneeskundige Specialismen (CGS) een soepel herregistratiebeleid.

Collega's in de media

8 oktober 2020

Lees artikelen met medisch specialisten in de media.

Wint u de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021?

7 oktober 2020

U kunt uw publicatie insturen tot 15 december.

Arts en patiënt beslissen samen over digitale zorg

6 oktober 2020

De Federatie presenteert de resultaten van een enquête over digitale zorg.

Collega's in de media

6 oktober 2020

Lees artikelen met medisch specialisten in de media.

coronavirus

Helft artsen bang om coronavirus mee naar huis te nemen

5 oktober 2020

Van alle artsen in dienstverband die buiten het ziekenhuis werken, zoals artsen in de ggz, verpleeghuis-, jeugd-, huisartsen- en gehandicaptenzorg, is 44% bang om door het werk besmet te raken met COVID-19.

Saamhorigheid in multidisciplinair COVID-19 webinar

2 oktober 2020

Ruim 1500 medisch specialisten namen donderdagavond deel aan het webinar over COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Minister Tamara van Ark sprak haar steun uit aan alle zorgprofessionals die deze tweede golf aan COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen zien binnenkomen.

Evaluatie van zorg

Continuïteit landelijke kwaliteitsregistraties essentieel

1 oktober 2020

De afgelopen jaren hebben de landelijke kwaliteitsregistraties sterk bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer van de Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

Onderhandelingen AMS gestart

1 oktober 2020

De gesprekken over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) zijn op woensdagavond 30 september gestart met een overleg op bestuurlijk niveau tussen de LAD, de Federatie en de NVZ.

Pagina's