Nieuws overzicht

Afwegingen bij psychiatrische behandeling tijdens COVID-19 pandemie

15 mei 2020

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) biedt psychiaters handvatten bij de klinische besluitvorming rondom de COVID-19-pandemie.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Voorzitterscolumn: 'Even bijkomen?'

14 mei 2020

'We staan aan het einde van het begin van de coronacrisis. De adrenaline is aan het uitwerken bij het zorgpersoneel.'

coronavirus

COVID-19 leidraden op Thuisarts.nl

14 mei 2020

Het gaat om informatie over passende zorg bij oudere patiënten met (verdenking op) COVID-19 en over herstel na een IC-opname.

Leestips: ervaringen en meningen van uw collega’s

14 mei 2020

De media staan bol van artikelen over het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Welke artikelen mag u echt niet missen?

coronavirus

RIVM: sneltesten zijn niet betrouwbaar

12 mei 2020

Dat meldt het RIVM, op basis van onderzoek naar testen van onafhankelijke medisch microbiologische laboratoria.

Update leidraad opname met COVID-19 verdenking in het ziekenhuis

12 mei 2020

In de nieuwe versie van de leidraad ‘Opname van patiënten met verdenking op COVID-19 in het ziekenhuis’ staat de ‘patient journey’ centraal.

Acute zorg

Handreiking ‘Diagnostiek bij verdenking COVID-19 en opname-indicatie’

11 mei 2020

Een patiënt meldt zich op de SEH, heeft COVID-19 gerelateerde klachten en een opname-indicatie. Hoe bepaal je of deze patiënt op een COVID-19 afdeling opgenomen moet worden?

Terugkijken webinar ‘Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar?’

8 mei 2020

Het effect van de ervaringen van de COVID-19 pandemie op de mentale gesteldheid van dokters en alle andere zorgverleners is groot (geweest). Indrukwekkende praktijkverhalen en bruikbare tips werden tijdens het webinar ‘Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar?’ gedeeld.

ouderenzorg

Herziene leidraad passende zorg in de thuissituatie

8 mei 2020

De leidraad ‘Thuisbehandeling versus verwijzing naar het ziekenhuis bij een oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ is herzien.

Peter Paul van Benthem: ‘We zijn het gewoon gaan doen’

8 mei 2020

‘Medisch leiderschap leek een abstract begrip, maar is nu concreet geworden’, zegt Peter Paul van Benthem vandaag in een interview met Medisch Contact.

Pagina's