Nieuws overzicht

Ziekenhuisgang

Inspectie: maximale opschaling beddencapaciteit

30 maart 2020

Ziekenhuizen moeten hun beddencapaciteit maximaal vergroten én deze bedden beschikbaar stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

coronavirus

Militaire zorgprofessionals ingezet

30 maart 2020

Circa 20 militair artsen en 90 militair verpleegkundigen zijn ingezet in ziekenhuizen en zorginstellingen om zorgverleners te ondersteunen.

Nieuw telefoonnummer voor landelijke coördinatie IC-patiënten

30 maart 2020

Het nieuwe telefoonnummer voor de landelijke coördinatie is 010-704 16 27.

Inspectie: veranderingen in toezicht doorgevoerd

30 maart 2020

Zo krijgen zorgaanbieders in de ggz meer vrijheid bij het organiseren van zorg. Daarnaast is het aantal middelen voor het desinfecteren van handen uitgebreid.

Onderzoek naar behandeling en vaccin versneld

30 maart 2020

Vergunningen voor onderzoek kunnen nu direct worden afgegeven. De maximale beslistermijn voor klinische proeven wordt verkort tot 28 dagen.

VWS: Schrijf zoals gebruikelijk geneesmiddelen voor

30 maart 2020

Hiermee hoopt het ministerie van VWS tekorten aan geneesmiddelen te voorkomen en de continuïteit van zorg voor de langere termijn te borgen.

Internationale COVID-19 registratie hart- en vaatklachten

30 maart 2020

Voor een betere behandeling van hart- en vaatpatiënten is het nodig dat ziekenhuizen zo snel mogelijk informatie gaan uitwisselen en van elkaar leren.

Leidraad voor opname in het ziekenhuis

29 maart 2020

De leidraad ‘opname van patiënten met een (verdenking op) COVID-19 in het ziekenhuis’ biedt zorgverleners handvatten om samen met hun patiënten te beslissen over de juiste zorg op de juiste plek.

Zorgen bij ziekenhuisapothekers over medicijntekorten

29 maart 2020

Ziekenhuisapothekers maken zich zorgen over de dreigende tekorten aan de slaapmiddelen propofol en een combinatie van midazolam met sufentanil.

ouderenzorg

Handleiding passende zorg in de thuissituatie

28 maart 2020

Download de leidraad ‘thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’.

Pagina's