Nieuws overzicht

Minder pijnlijke prikken bij opsporing prostaatkanker

31 januari 2020

Bij mannen bij wie een verhoogd PSA is gemeten wordt aanbevolen voortaan eerst een MRI in plaats van een biopsie procedure te doen om te kijken of er sprake is van prostaatkanker.

Screenshot uit de video verduurzamen kwaliteitsregistraties

Verminderen administratielast bij 36 kwaliteitsregistraties

28 januari 2020

Kwaliteitsregistraties die primair bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren, brengen vaak nog te veel administratielast met zich mee. Zo kost het een dokter gemiddeld ½ uur invultijd per patiënt per kwaliteitsregistratie. Dit kan en moet anders vindt de Federatie.

Verkorting opleidingsduur naar beneden bijgesteld

28 januari 2020

De opdracht om de opleiding tot medisch specialist te verkorten is teruggebracht van zes naar gemiddeld drie maanden. Dat schrijft het ministerie van VWS in een brief aan de Federatie Medisch Specialisten.

Een 8,4 voor juridische dienstverlening

28 januari 2020

De juridische dienstverlening van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD werd in 2019 met gemiddeld een 8,4 beoordeeld.

Politiek gaat op stoel professional zitten

22 januari 2020

De Tweede Kamer heeft voor het wetsvoorstel 'financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden' gestemd. Met dit voorstel krijgt de minister van VWS de wettelijke mogelijkheid om kwaliteitsstandaarden om financiële redenen tegen te houden.

Artsen in overleg

Minder administratielast met effectiever IFMS

21 januari 2020

De Federatie Medisch Specialisten gaat de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) op verschillende punten aanpassen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren in plaats van het afvinken van deelname aan IFMS.

Samen beslissen

Mogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek

16 januari 2020

Hoe dragen medisch specialisten bij aan de juiste zorg op de juiste plek? Hoe zorgen zij dat de zorg in de toekomst van hoge kwaliteit, toegankelijk en doelmatig blijft? In de nieuwe factsheet ‘Mogelijkheden in de praktijk’ van de Federatie staan diverse opties uitgelegd.

KNMG: Voornemen kabinet vuurwerk is stap in goede richting

13 januari 2020

Artsenfederatie KNMG staat positief tegenover het voornemen van het kabinet om het gebruik van consumentenvuurwerk verder in te perken. 'Een stap in de goede richting', zegt René Héman, voorzitter van de KNMG.