Nieuws overzicht

Neem belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg

26 november 2019

In het hele land werken medisch specialisten samen met huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, wijkverpleging en andere zorgverleners aan nieuwe initiatieven binnen en buiten het ziekenhuis rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Medisch specialisten in gesprek met Tweede Kamer over implantaten

25 november 2019

De orthopeden, plastisch chirurgen en cardiologen nemen vandaag deel aan een rondetafelgesprek over implantaten in de Tweede Kamer. De wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vragen daarbij aandacht voor kwaliteitsregistraties, patiëntveiligheid en adequate patiëntvoorlichting.

Verkenner aangesteld om cao-impasse te doorbreken

21 november 2019

Minister Bruins van Medische Zorg schuift verkenner Wim Kooijman naar voren om de impasse rondom de Cao Ziekenhuizen te doorbreken. Het doel is dat de cao-partijen met behulp van de verkenner snel weer met elkaar in overleg gaan en tot een nieuwe cao komen.

operatie

Zorginstituut publiceert Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

20 november 2019

De Federatie Medisch Specialisten vindt het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg dat door het Zorginstituut is gepubliceerd een belangrijke stap voorwaarts om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde verder te verbeteren. Maar de Federatie is op punten ook kritisch.

De zaal tijdens het Platform Innovatie op 18 november

Platform Innovatie: de wereld van 3D-technologie

20 november 2019

Om applicaties en technologische oplossingen te maken waar dokter en patiënt echt van profiteren, is het van belang dat ze dichtbij en met grote betrokkenheid van de dokter en patiënt worden ontwikkeld, dus bij voorkeur in het ziekenhuis.

Bignummer

Advies RVS over beroepen leidt tot onaanvaardbaar risico voor kwaliteit van zorg

18 november 2019

De KNMG stuurde vrijdag 15 november jl. een brief naar de Tweede Kamer en naar minister Bruins voor Medische Zorg om aan te geven dat de oplossingen die de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) oppert voor de problemen rond de Wet BIG niet acceptabel vindt.

De plenaire zaal tijdens het Symposium Zorgevaluatie in beweging

Zorgevaluatie in beweging

11 november 2019

De afgelopen vijf jaar is zorgevaluatie onderzoek enorm in beweging gekomen. Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen brachten hun belangrijkste kennishiaten in beeld en 6 kennisagenda’s zijn momenteel in ontwikkeling.

Pillen

ECTR: werkwijze bij geneesmiddelenonderzoek verandert

4 november 2019

In 2020 wordt een nieuwe Europese verordening van kracht voor het uitvoeren van klinisch geneesmiddelenonderzoek: de European Clinical Trial Regulation (ECTR). De nieuwe verordening heeft gevolgen voor medisch specialisten die betrokken zijn bij dit type onderzoek.

Peter_Paul_Benthem

Peter Paul van Benthem voorgesteld als algemeen voorzitter

1 november 2019

Het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten zal tijdens de Algemene Vergadering op 12 december KNO-arts Peter Paul van Benthem (58 jaar) voordragen als algemeen voorzitter.