Nieuws overzicht

Correct registreren

Registreren wordt makkelijker

29 april 2019

Vanaf 1 januari 2020 kan een medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een tweede dbc gerechtvaardigd is. Het wordt daardoor eenvoudiger om ook geleverde zorg te registreren als medisch specialisten besluiten om niet te behandelen.

wetenschapsprijs

Wie wint de Wetenschaps- en innovatieprijs 2019?

25 april 2019

Maar liefst 24 van de 32 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek voorgedragen voor deelname aan de Wetenschaps- en innovatieprijs 2019 van de Federatie Medisch Specialisten.

acutezorg2

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden

19 april 2019

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is vandaag door het Landelijk Netwerk Acute Zorg namens elf zorgpartijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, aangeboden aan het Zorginstituut.

Gegevensuitwisseling

Afweging uitwisseling medische gegevens vaak complex

18 april 2019

De Onderzoekraad voor de Veiligheid stelt in het vandaag verschenen rapport over veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening dat er meer gegevensuitwisseling nodig is voor de veiligheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving.

Knelpunten

Minder administratielast bij opstarten onderzoek

17 april 2019

Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, vindt de Federatie.

Persoonsgegevens

Wettelijke verplichting gegevensuitwisseling per 2021

11 april 2019

Minister Bruins voor Medische Zorg is van plan om in de zomer 2020 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen om gegevensuitwisseling in de zorg per 1 januari 2021 verplicht te stellen. Dit stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Europa ondanks Brexit steeds belangrijker voor patiënt

5 april 2019

Samenwerking tussen medisch specialisten in Europa is netwerkgeneeskunde pur sang. Zo opende Huib Cense, chirurg en vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten de bijeenkomst Platform Europa van 2 april in Utrecht. ‘Europa biedt enorme kansen voor medisch specialisten en patiënten.

Reactie op onderzoek naar opioïden

3 april 2019

De toename van het langdurig gebruik van zware pijnstillers is een zorgelijke ontwikkeling. Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie willen gezamenlijk de kennis over de risico’s van het gebruik van opioïden vergroten en veilig gebruik bevorderen.

Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Richtlijn: meer zorg op maat bij preventie hart- en vaatziekten

3 april 2019

De richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is geactualiseerd. Dankzij deze herziening kunnen huisartsen en medisch specialisten een betere inschatting maken van het risico op hart- en vaatziekten en meer gepersonaliseerde zorg bieden.

Tuchtrecht berispingen boete

KNMG: wetswijziging tuchtrecht in de gezondheidszorg

1 april 2019

Per 1 april treden een aantal wijzigingen van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in werking. Deze wijzigingen veranderen op een aantal punten het tuchtrecht in de gezondheidszorg.