Nieuws overzicht

NVIC treedt toe tot Federatie Medisch Specialisten

27 maart 2019

De Algemene Vergadering van de Federatie Medisch Specialisten heeft ingestemd met het per 1 juli 2019 toetreden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) tot de Federatie.

Jaarverslag 2018

Federatie publiceert jaarverslag 2018

25 maart 2019

“De Federatie Medisch Specialisten is sinds haar oprichting een sterke schakel geworden in het netwerk van alle spelers in de zorg,” schrijft Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten in het zojuist verschenen Jaarverslag 2018.

Hulpvragen aan boord van een vliegtuig

24 maart 2019

Je vliegt naar het voorjaarscongres en dan klinkt in het vliegtuig de vraag of er een dokter aanwezig is. Wat te doen? Je zit vaak met een taalbarrière, en je weet niet welke hulp er nodig is.

Minister bevestigt belang van kwaliteitsregistraties

21 maart 2019

De Federatie is blij dat in het debat in de Tweede Kamer over medische implantaten het belang van kwaliteitsregistraties door minister Bruins voor Medisch Zorg is bevestigd.

Congres Netwerkgeneeskunde

21 maart 2019

Tijdens het congres stonden de goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde centraal, maar er was ook veel aandacht voor de obstakels. Met name goede uitwisseling van gegevens en de bekostiging belemmeren netwerkgeneeskunde.

Congres zet netwerkgeneeskunde op de kaart

21 maart 2019

Maak werk van netwerkgeneeskunde. Dat was de hoofdboodschap van het 'Congres Netwerkgeneeskunde, met één been buit het ziekenhuis' van de Federatie Medisch Specialisten op 19 maart in Utrecht.

Nieuw Capaciteitsplan uitgebracht

15 maart 2019

Om op termijn evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten adviseert het Capaciteitsorgaan om de komende jaren in totaal 60 aios meer in te laten stromen, dan in de raming van 2016 stond.

Netwerkgeneeskunde: met één been buiten het ziekenhuis

14 maart 2019

Het concept netwerkgeneeskunde is bezig aan een snelle opmars. Wat betekent dat concreet voor de dagelijkse praktijk? Welke eisen stelt het aan financiering en digitale gegevensuitwisseling? En wat vraagt het van medisch specialisten om op deze manier zorg te bieden?

Bignummer

Publicatie BIG-nummer in huidige vorm van de baan

12 maart 2019

Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april 2019 is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met de KNMG en andere organisaties in de zorg om overbodige administratieve lasten te voorkomen.

Kwaliteitsstandaarden

Federatie vraagt om aanpassing wetsvoorstel kwaliteitsstandaarden

4 maart 2019

De Federatie heeft samen met V&VN en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een brief aan de Tweede Kamer zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden’.