Nieuws overzicht

administratielast

Regiegroep (Ont)Regel de zorg

27 november 2018

Op 26 november heeft minister Bruno Bruins van medische zaken de regiegroep (Ont)Regel de zorg gepresenteerd. Namens de medisch specialisten zit Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, in de regiegroep. Ook het ministerie van VWS is vertegenwoordigd.

operatie

#Implantfiles

27 november 2018

De redacties van Trouw en Radar publiceerden deze week vele dossiers over het internationale toezicht op medische hulpmiddelen.

Bewegen sporten preventie

KNMG: "Preventieakkoord goede stap naar gezonder Nederland"

26 november 2018

Volgens de KNMG bevat het nieuwe Preventieakkoord mooie ambities voor een gezonder Nederland. Het Preventieakkoord is hard nodig, want één partij of één domein alleen kan niet het verschil maken op het gebied van een gezonde leefstijl en leefomgeving.

De Federatie Medisch Specialisten in 1 minuut

26 november 2018

Wij staan voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen.

Visiedocument 2025 - cover

Publicaties Radar en Trouw over implantaten

26 november 2018

Maandag 26 november berichten Trouw en Radar over het internationale toezicht op medische hulpmiddelen. Samen met een groep internationale journalisten is uitgebreid onderzoek gedaan naar implantaten en de mogelijke risico’s die implantaten kunnen hebben voor patiënten.

Leermomenten voor vernieuwers

15 november 2018

Innovaties komen beter van de grond als er een innovatieve omgeving wordt gecreëerd. Dat was de rode draad in alle praktijkvoorbeelden die tijdens het Platform Innovatie op 13 november de revue passeerden.

“Gun artsen meer tijd voor overdracht na faillissement”

13 november 2018

“Geef artsen genoeg tijd voor een goede overdracht van hun patiënten bij een faillissement van een ziekenhuis.” Dat is volgens algemeen voorzitter Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten een belangrijke les die getrokken kan worden uit de huidige faillissementsafwikkeling van MC Sloterv

Ziekenhuisgang leeg

Nieuwe Cao UMC een feit

6 november 2018

Ook werknemersorganisatie CMHF heeft besloten in te stemmen met het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao. De andere werknemerscentrales AC/FBZ, FNV en CNV stemden vorige week al in. Dit betekent dat de nieuwe Cao UMC een feit is.

symposium zorgevaluatie 2018

Zorgevaluatie: van onderzoek naar praktijk

6 november 2018

Implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk blijkt vaak lastig. De knelpunten hebben met name betrekking op bekostiging, gebrek aan samenwerking en de lange tijd die er overheen gaat om veranderde zorg te laten landen op de werkvloer. Hoe zouden we die knelpunten kunnen oplossen?

Nieuwe impuls voor samen beslissen

6 november 2018

‘Help de dokter met een goed gesprek’ is de nieuwe slogan die patiënten uitnodigt tot samen beslissen in de spreekkamer. Deze boodschap versterkt de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ die in 2016 in de ziekenhuizen is gestart.

Pagina's