Nieuws overzicht

frans_overhangend.jpg

​Muzikale actie met Lange Frans over ict in de ziekenhuizen

26 september 2018

Iedere dag hebben dokters in ziekenhuizen en instellingen te maken met de tekortkomingen van de ict-systemen en het Elektronisch Patiëntendossier (epd). Hierdoor gaat veel tijd verloren die de dokter liever aan de patiënt had willen besteden. Dit moet stoppen.

‘Een aanslag op mijn professionele eergevoel’

26 september 2018

In de nieuwe editie van het magazine De Medisch Specialist uiten drie medisch specialisten hun zorgen over het personeelstekort in hun ziekenhuis.

operatie

"Eindbod Cao UMC is marktconform"

26 september 2018

De NFU heeft op 19 september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC.

Man in lab kijkend door apparatuur

Kennis naar de praktijk brengen

26 september 2018

‘Het programma Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. De resultaten van deze onderzoeken helpen beslissingen in de spreekkamer beter te onderbouwen.

Reactie op Miljoenennota

18 september 2018

“We zijn niet verrast door de kabinetsplannen in de Rijksbegroting 2019, maar kijken wel met bezorgdheid naar de uitwerking ervan,” aldus Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten. “Dokters ervaren toenemende werk-, regel- en veranderdruk.

Meerdere cliëntenraden in ziekenhuizen onwenselijk

13 september 2018

Tijdens het Tweede Kamerdebat op 12 september over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 hebben VVD, D66 en ChristenUnie laten weten meerdere cliëntenraden in ziekenhuizen onwenselijk te vinden.

“Wees zuinig op de specialisten van morgen”

12 september 2018

Eén op de vijf jonge artsen (19%) heeft een verhoogde kans op een burn-out. Dit blijkt uit de enquête ‘Gezond en veilig werken’ van De Jonge Specialist (DJS). De burn-outklachten worden veelal veroorzaakt door een hoge werkdruk en verstoring van de werk-privébalans.

Vanaf 2020 moet alle wetenschappelijke literatuur gratis beschikbaar zijn

12 september 2018

“Het is niets minder dan een revolutie”, kopte de Volkskrant vorige week. Vanaf 2020 mogen wetenschappers met belastinggeld betaald onderzoek alleen nog publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die hun artikelen vrij beschikbaar stellen.

Ziekenhuisgang leeg

Infobijeenkomsten acties Cao UMC

10 september 2018

Op 6 september bleek na een tweede informeel verkennend gesprek tussen de werkgeversorganisaties en de NFU geen perspectief op een goede nieuwe cao. Dit betekent dat er verdergaande acties worden voorbereid.

Hippocrates ICT congres

Dokters nemen leiding in ICT-vraagstukken

7 september 2018

Op dinsdag 4 september lieten 200 dokters zien dat zij zich actief met ICT in het ziekenhuis (willen) bemoeien. Niet langer willen zij het aan anderen over laten hoe de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk eruit ziet.

Pagina's