Nieuws overzicht

Zorgkaart Nederland

Waarderingen op ZorgkaartNederland actueler

30 augustus 2018

Vanaf 28 augustus 2018 tellen alleen waarderingen van de afgelopen vier jaar mee in het cijfer dat zorgverleners of zorginstellingen krijgen op ZorgkaartNederland. De Federatie is blij dat er mede op haar verzoek kritisch is gekeken naar de manier waarop de scores tot stand komen.

Extra waarborgen voor medische gegevens in WIV

20 augustus 2018

Het voorstel tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, ook wel ‘Sleepwet’ genoemd) neemt alsnog twee beleidsregels in de wet op, waarmee de bescherming van medische gegevens ook is gediend.

registratie

Wijziging registratie multidisciplinair overleg

20 augustus 2018

In een multidisciplinair overleg mag iedere beroepsbeoefenaar registreren. In de gewijzigde versie van de Registratiewijzer van de Federatie staat beschreven op welke manier deze registratie correct verloopt.

Roken: 20.000 doden per jaar

Neem 'sjoemelsigaret' uit de handel

2 augustus 2018

Verschillende organisaties en artsen hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd alle sigaretten uit de handel te nemen die niet voldoen aan de wettelijke maxima voor teer, nicotine en koolmonoxide.