Nieuws overzicht

Europese medisch specialisten leren van elkaar

4 april 2018

Om de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen hoog te houden, is het van groot belang dat je weet wat er in jouw eigen land speelt én dat je leert van je collega’s in andere landen. Dat bleek maar weer tijdens de vierde bijeenkomst van het Federatie Platform Europa op 3 april jongstleden.

Pagina's