Nieuws overzicht

Inspectierapport laat open meldcultuur zien

27 januari 2018

Steeds meer zorgverleners maken incidenten bespreekbaar om te kunnen leren van wat in de praktijk niet goed is gegaan. Ook worden patiënt, naasten en nabestaanden steeds vaker bij calamiteitenonderzoeken betrokken.

Medisch specialisten gaan administratielast te lijf

26 januari 2018

Samen met andere beroepsgroepen gaan medisch specialisten vanaf volgende week administratielast te lijf. Met steun van het ministerie van VWS werken medisch specialisten aan een concrete agenda die leidend wordt in het terugdringen van onzinnige administratieve handelingen.

Bram Asscher

In memoriam Bram Asscher

25 januari 2018

Bram Asscher was een begrip onder medisch specialisten, die hij een warm hart toedroeg.

“Betrek medisch specialisten en patiënten bij ontwikkeling e-health”

22 januari 2018

Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar aan zorgstartups die werken aan innovatieve zorgtechnologie. Dit maakten de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat bekend als start van de e-healthweek, die van 20 t/m 26 januari wordt gehouden.

Chirurg2.jpg

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland

18 januari 2018

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) namens 12 veldpartijen op 12 januari aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De Federatie Medisch Specialisten is blij met het Kwaliteitskader omdat het bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van de acute zorg.

Energy drinks

Veel aandacht voor verhoging leeftijdsgrens energiedrank

15 januari 2018

De Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK) maakt zich grote zorgen over het groeiend gebruik van energiedranken door jongeren.

KNMG stelt beroepsnorm middelengebruik vast

11 januari 2018

De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn opgenomen in de KNMG-gedragsregels.

3goedevragen_voorkinderen

Samen beslissen voor kinderen eenvoudiger door 3 goede vragen

10 januari 2018

Kinderen en jongeren willen graag samen met hun dokter beslissen over hun behandeling. In de praktijk hebben ze echter vaak te weinig informatie over behandelopties en de consequenties daarvan.

Persoonsgegevens

Urgente zorgen over bescherming patiëntgegevens in ‘Sleepwet’

9 januari 2018

KNMG wil zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten in de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Leon Winter afscheid

Bestuurslid Léon Winkel: “Ik ben trots op wat we bereikt hebben”

8 januari 2018

Léon Winkel neemt afscheid als bestuurslid van de Federatie. Onder zijn leiding verbeterde onder andere de positie van medisch specialisten in dienstverband en zijn er grote stappen gezet in de cao-onderhandelingen.

Pagina's