Nieuws overzicht

substitutie

Deadline substitutieplannen 2018 nadert

3 november 2017

Op 19 november gaat de NZA bij alle zorgverzekeraars inventariseren welke afspraken er voor 2018 zijn gemaakt voor substitutie en tegen welk budget. Er is een bedrag van 75 miljoen euro in het budget van medisch-specialistische zorg gereserveerd voor substitutie.

Pareltjes zoeken tijdens Platform Innovatie

2 november 2017

Innovatie leeft. Maar hoe pikken we de pareltjes uit de enorme en soms onoverzichtelijke diversiteit aan innovaties die zich aandienen? En hoe kunnen we innovaties succesvol ontwikkelen en implementeren?

Pagina's