Nieuws overzicht

Peter Paul van Benthem

Column Peter Paul van Benthem: 'Beren elimineren'

30 november 2017

Weet u het nog? ‘Studies psychologie vallen door de mand’, meldde de NOS twee jaar geleden. Wetenschappers herhaalden 100 recente psychologische experimenten.

Ziekenhuisgang

Federatie pleit voor extra aandacht veiligheidscultuur

28 november 2017

Onderzoek van het NIVEL en EMGO+ instituut toont aan dat de potentieel vermijdbare schade in de periode 2015-2016 niet verder is gedaald ten opzichte van 2012.

sportgeneeskunde

Drie nieuwe kennisagenda’s gepubliceerd

24 november 2017

Afgelopen maand publiceerden de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen hun kennisagenda.

calamiteitenspel

Spel helpt patiëntveiligheid te verbeteren

23 november 2017

Zorgverleners met elkaar in gesprek brengen over medische besluitvorming, om zo een bijdrage te leveren aan een andere kijk op patiëntveiligheid. Dat is het doel van een spel dat vandaag in het kader van de week van de patientveiligheid gepresenteerd wordt.

ontregeldezorg

“Ook kritisch kijken naar de regels die we zelf bedenken”

18 november 2017

​Tijdens de conferentie ‘(Ont)Regel de Zorg’ presenteerde Marcel Daniels, algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten de uitkomsten van het onderzoek naar de administratieve lasten bij medisch specialisten.

administratielast

Artsen dragen 5000 oplossingen aan voor vermindering administratieve lasten

18 november 2017

Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn gemiddeld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Meer dan de helft van deze handelingen ervaren zij als niet zinnig. Tijd die ten koste gaat van de patiëntenzorg.

CBS over omzet zorgpraktijken medisch specialisten 2010-2014

15 november 2017

Deze week berichtte het CBS over omzetstijgingen in de periode 2005-2015 bij diverse ‘Zorgpraktijken’ zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Ook medisch specialisten worden als groep benoemd in de berichtgeving.

Pensioenaftopping

Afspraken uit pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt in nieuwe AMS

8 november 2017

​De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben de afspraken over het pensioenaftoppingsakkoord nader uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).

Symposium Zorgevaluatie 2017

Behandelkeuzes steeds beter onderbouwen

6 november 2017

Hoe kun je zorgevaluatieonderzoek efficiënt organiseren? Wat kunnen we leren van de ervaringen van voorlopers in de zorgevaluatie? Dat stond centraal tijdens het tweede Symposium Zorgevaluatie.

Consultkaart_Logo.jpg

Keuzen behandeling epilepsie vereenvoudigd

6 november 2017

Om het proces van samen beslissen tussen patiënt en neuroloog te ondersteunen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Epilepsie Vereniging Nederland drie consultkaarten ontwikkeld.

Pagina's