Nieuws overzicht

Artsen_Zonder_Grenzen_Logo_400x300.jpg

Teken de petitie tegen aanvallen ziekenhuizen in conflictgebieden

13 juni 2017

​Ziekenhuizen, klinieken en ambulances in oorlogs- en conflictgebieden zijn aanhoudend doelwit van aanvallen. Alleen al in 2016 werden hierbij in Syrië en Jemen ruim 170 mensen gedood, waaronder patiënten, artsen en verpleegkundigen.

De patiënt centraal

12 juni 2017

“Als chirurg vond ik het een beetje lastig om holistisch te opereren, maar als je kijkt naar de besluiten die je neemt samen met een patiënt kan het wel weer heel goed.” Voorzitter van de Raad Kwaliteit en vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Huib Cense sprak maandagavond 12 juni in

CPR.jpg

Niet-reanimerenpenning via Patiëntenfederatie Nederland

8 juni 2017

De niet-reanimerenpenning is een draagbare wilsverklaring waarmee iemand aangeeft onder alle omstandigheden niet gereanimeerd te willen worden. Op verzoek van het ministerie van VWS kan deze penning voortaan worden aangevraagd bij Patiëntenfederatie Nederland.

Code voorkomen belangenverstrengeling

Geactualiseerde Code Gedragsbeïnvloeding beschikbaar

6 juni 2017

Sinds deze is de geactualiseerde Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling beschikbaar. Deze code beschrijft verschillende vormen van belangenverstrengeling en bevat afspraken over hoe hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Pagina's