Nieuws overzicht

Zembla

Het belang van een open en veilige cultuur

31 mei 2017

Op dinsdag 31 mei besteedde het tv-programma Zembla opnieuw aandacht aan het UMC Utrecht. In deze uitzending werd teruggeblikt op de gebeurtenissen in dit ziekenhuis nadat bekend werd dat een aantal calamiteiten niet gemeld waren en er sprake bleek van een onvoldoende open werkcultuur.

Ondertekenen

Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ

29 mei 2017

Pensioenaftoppings- en ORT-kwestie beslecht en daarnaast goede afspraken over een salarisverhoging, regel- en werkdruk en scholingsmogelijkheden.

antistollingconferentie

Conferentie: naar betere ketenzorg rondom antistolling

22 mei 2017

Op 17 mei vond de landelijke conferentie Transmurale Antistolling plaats. Ruim 150 zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines wisselden van gedachten over betere samenwerking in de keten rondom het gebruik van antistollingsmiddelen en daarmee een veiliger gebruik van deze geneesmiddelen.

akkoord

Wv-en stemmen in met tussenakkoord

18 mei 2017

Eind 2017 loopt het huidige zogenaamde ‘hoofdlijnenakkoord’ voor de medisch specialistische zorg af. Na meerdere malen overleg bij VWS, is er op 21 april j.l. een onderhandelaarsakkoord bereikt over afspraken voor 2018.

Calamiteiten animatie

Is het een calamiteit, complicatie of incident?

18 mei 2017

Elke medisch specialist is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar geleverde zorg. Bij een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg is het niet altijd meteen duidelijk of het een calamiteit, complicatie of incident is. Zijn de verschillen wel zo duidelijk?

Samen_beslissen

Inspirerende voorbeelden van samen beslissen

18 mei 2017

Samen beslissen in de spreekkamer. Het gebeurt steeds meer. Medisch specialisten, andere zorgverleners, ziekenhuisinstellingen en patiënten zetten zich daarvoor in. Hoe zij dat doen, is overal anders.

marcel daniels

Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis

8 mei 2017

Artsen moeten met patiënten de volledige vrijheid hebben om een behandeling of dure medicijnen te kiezen. “Over die dure medicijnen zijn nu geen goede keuzes gemaakt over wat we bereid zijn eraan uit te geven, zodat kosten hard oplopen.