Nieuws overzicht

berekening-factuur-pensioenaftopping

7 september ggz-bijeenkomst pensioenaftopping

29 juli 2016

Op woensdagavond 7 september aanstaande organiseren de Federatie Medisch Specialisten, de LAD en werknemersorganisatie FBZ een landelijke bijeenkomst voor medisch specialisten werkzaam in ggz-instellingen. Onderwerp zijn de problemen rondom pensioenaftopping.

Bloeddrukmeter substitutie

Aandacht voor substitutie

25 juli 2016

Substitutie speelt een belangrijke functie binnen de gezondheidszorg en de Federatie Medisch Specialisten heeft zich dan ook verbonden aan het bevorderen en ondersteunen van substitutie van medisch specialistische zorg naar de eerste lijn.

Taakherschikking

Taakherschikking uitgelegd

20 juli 2016

Welke invloed heeft taakherschikking in de praktijk? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe zit het met de kosten? Drie animaties geven het antwoord op deze vragen. De animaties zijn gemaakt door Het Platform Zorgmasters, waar de Federatie Medisch Specialisten deel van uitmaakt.

operatie

Rusttijden en achterwacht belangrijk bij 24-uurs diensten

15 juli 2016

Het draaien van 24-uurs diensten maakt deel uit van de werktijden van medisch specialisten gezien de onvoorspelbaarheid van de medische praktijk. Om ervoor te zorgen dat dokters fit blijven, is het van belang afspraken te maken binnen de vakgroep over deze 24-uursdiensten.

ICD-10

Nu ook instelling verantwoordelijk voor ICD-10 registratie

12 juli 2016

Goed nieuws voor medisch specialisten. De NZa regelt per 1 januari 2017 dat de ICD-10 registratieverplichting niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de medisch specialist is, maar ook van de instelling. De toezichthouder besloot dit na aandringen van de Federatie Medisch Specialisten.

pensioenaftopping_dossierbanner

Gesprekken pensioenaftopping hervat

7 juli 2016

Op dinsdagavond 5 juli heeft opnieuw een bestuurlijk plaatsgevonden tussen de LAD/FBZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over het geschil rond de pensioenaftopping.

Kennisinstituut Jaarverslag 2015

Kennisinstituut: “Sterke groei op alle fronten”

4 juli 2016

Vandaag publiceert het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten haar jaaroverzicht 2015. “Een jaar waarin het Kennisinstituut een sterke groei op alle fronten doormaakte”, aldus directeur Teus van Barneveld.