Nieuws overzicht

Skipr_Logo

Column Bart Heesen: Verlanglijstje

12 januari 2016

Zo aan het begin van het jaar is een mooi moment om terug te blikken. Of, wat ik eigenlijk liever doe, om vooruit te blikken.

Wkkgz

Nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

6 januari 2016

Per 1 januari 2016 trad de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking. De Wkkgz regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt ten dele bestaande wetgeving, maar bevat ook nieuwe bepalingen en verplichtingen.

discussie

Geschillen vrij beroepsbeoefenaren naar Scheidsgerecht Gezondheidszorg

1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 kunnen onderlinge geschillen tussen medisch specialisten in vrij beroep worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht Gezondheidzorg. Dit maakt het Scheidsgerecht mogelijk op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten.

Pagina's