Nieuws overzicht

Handtekeningenactie_Pensioenaftopping

Medisch specialisten verwerpen bod NVZ

29 oktober 2015

Gistermiddag boden de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 4.291 handtekeningen aan.

Euthanasie

NRC en KNMG willen maatschappelijk debat euthanasie verder brengen

24 oktober 2015

NRC verkent met hulp van de KNMG hoe Nederlanders denken over dilemma’s rond euthanasie.

CT_scan

Algemene ‘health check’ geeft schijnzekerheid

22 oktober 2015

De Federatie Medisch Specialisten raadt minister Schippers aan de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) niet aan te passen om ‘health checks’ zoals bijvoorbeeld de ‘total bodyscan’ toe te staan in Nederland.

akkoord

Goed akkoord voor compensatie pensioenaftopping umc’s

22 oktober 2015

CMHF en het Ambtenarencentrum (centrales van overheidspersoneel) hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s. Daarmee is het akkoord definitief, en daar zijn de LAD en Federatie Medisch Specialisten blij mee.

petitie.jpg

Handtekeningenactie tegen het NVZ-voorstel

16 oktober 2015

De NVZ heeft in september een voorstel gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping. De LAD en Federatie vinden dat voorstel veel te mager en doen op 28 oktober een tegenvoorstel: een structurele teruggave van het werkgeversdeel van de pensioenpremie van 100%, ook voor alle parttimers.

NOV_Logo

Orthopedisch chirurgen presenteren Agenda Zorgevaluatie

16 oktober 2015

Vandaag presenteert de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) zijn Agenda Zorgevaluatie.

Pensioenaftopping

Federatie en LAD tevreden met eindbod NFU

16 oktober 2015

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft een eindbod gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in UMC’s.

GIN_Conference_2015.jpg

Internationaal congres over richtlijnen in de zorg succesvol verlopen

13 oktober 2015

Richtlijnen zijn in Nederland en in vele andere landen belangrijke instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Richtlijnorganisaties over de hele wereld zijn verenigd in het Guidelines International Network (G-I-N).

orgaandonatie

Donorweek van start

12 oktober 2015

De Donorweek is dit jaar van maandag 12 tot en met zondag 18 oktober 2015. De Transplantatie Stichting en haar partners, vragen in deze week middels de campagne ‘Nederland zegt ja’ op allerlei manieren aandacht voor orgaan- en weefseldonatie.

Rode_Hoed

Rode Hoed Symposium in teken van medisch leiderschap

8 oktober 2015

Er gebeurt veel in de zorg, heel veel. Ziekenhuizen zijn nog druk bezig met het verder inrichten van Medisch-Specialistisch Bedrijven (MSB), de zorgvraag neemt nog altijd toe en er is volop discussie over de al dan niet toenemende macht van de zorgverzekeraar.

Pagina's