Nieuws overzicht

registratie

Registratie ICD-10 verantwoordelijkheid medisch specialist

1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 verplicht de NZa ziekenhuizen om per subtraject de ICD-10 diagnose aan te leveren via het DBC-informatiesysteem DIS. De registratie is de verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Pagina's