Nieuws overzicht

AMS

Nieuwe AMS op 1 januari 2016 een feit

27 juli 2015

​De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben de doorvertaling van het Cao-akkoord Ziekenhuizen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) afgerond.

Federatie en Zorgvisie organiseren congres MSB

22 juli 2015

De Federatie Medisch Specialisten en Zorgvisie organiseren op donderdag 26 november 2015 in Utrecht tussen 15.00 en 21.00 uur een seminar over het Medisch Specialistisch Bedrijf en ‘governance’: Genezen en besturen combineren!

Correct_registreren

KNMG: doorbreken beroepsgeheim geen optie

22 juli 2015

In diverse media is de afgelopen dagen aandacht geweest voor een conceptwetsvoorstel waarin zou staan dat artsen hun beroepsgeheim moeten doorbreken bij vermoedens van bijvoorbeeld uitkeringsfraude.

Pensioenaftopping

Oplossing pensioenaftopping voor umc’s: werknemers krijgen werkgeversdeel pensioenpremie terug

15 juli 2015

De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben overeenstemming bereikt met de NFU over de pensioenaftopping. Afgesproken is dat umc’s het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie boven 100.000 euro ten goede laten komen aan de medewerkers die het betreft.

akkoord

Universitair medisch specialisten stemmen in met Cao UMC

9 juli 2015

Medisch specialisten in dienst van umc’s hebben met een grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC. Ook de leden van de andere betrokken cao-partijen hebben het akkoord onderschreven.

whatsapp

Wat mag de dokter met WhatsApp?

9 juli 2015

Op woensdag 8 juli besteedde de NRC aandacht aan het gebruik van WhatsApp door artsen om foto’s van patiënten naar collega’s te sturen. Het is een snelle manier om de mening van een collega te krijgen, maar de privacy van patiënten moet altijd gewaarborgd zijn.

Pensioenaftopping

Voortgang overleg pensioenaftopping NVZ

6 juli 2015

De LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben op 3 juli, samen met de FBZ, FNV Zorg en Welzijn en NU’91, opnieuw gesproken met de NVZ over de pensioenaftopping.

Intensive_Care

Federatie Medisch Specialisten positief over richtlijn Intensive Care zorg

2 juli 2015

De Federatie Medisch Specialisten staat achter de nieuwe richtlijn voor Intensive Care zorg (IC-richtlijn). De federatiepartners NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie) en NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) zijn akkoord met de nieuwe IC-richtlijn.

Correct_registreren

Vaststelling beleidsregels 2016

2 juli 2015

De NZa heeft het DBC-pakket voor medisch specialistische zorg per 2016 vastgesteld. De NZa wil hiermee de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid verbeteren.

Voorzitters

Wij zijn de Federatie

1 juli 2015

Waarom is uw wetenschappelijke vereniging aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten? Wat zetten zij voor u bij de Federatie op de agenda? De voorzitters van de individuele wetenschappelijke verenigingen geven het antwoord in korte videoboodschappen.

Pagina's