Nieuws overzicht

Aios

Individualisering opleidingsduur werpt vruchten af

30 april 2015

De individualisering van de opleidingsduur vindt zijn weg naar de dagelijkse praktijk van opleiders en aios. Overal in het land zien we initiatieven en bijeenkomsten ontstaan. Het onderwerp leeft, dat is duidelijk.

Pensioen

Pensioenpremie rijksambtenaren toch uitbetaald

28 april 2015

Rijksambtenaren krijgen het werkgeversdeel van de verlaagde pensioenpremie alsnog uitgekeerd. Dit geldt zowel voor de verlaagde opbouw waarmee alle werknemers in Nederland te maken hebben, als voor de aftopping van de pensioenopbouw voor werknemers die meer dan €100.000 verdienen.

Pensioenaftopping

Veel belangstelling bijeenkomst pensioenaftopping

14 april 2015

Tijdens een informatiebijeenkomst op 2 april j.l. lieten bijna 200 medisch specialisten in dienstverband zich bijpraten over de gevolgen van ‘pensioenaftopping’.

Kaljouw

Toekomstig Specialisten: enthousiast over advies nieuwe zorgberoepen

10 april 2015

Vrijdag 10 april 2015 presenteerde het Zorginstituut Nederland haar advies "Naar nieuwe zorg en zorgberoepen” over een nieuwe beroepenstructuur in de zorg.