Nieuws overzicht

Verstandig_Kiezen

Een miljoen extra voor zorgevaluatie

28 november 2014

Vanuit de begroting van VWS komt er één miljoen euro extra voor medische zorgevaluatie. Vorige week stelde Tweede Kamerlid Arno Rutte van de VVD aan de Tweede Kamer voor met meer geld te komen voor medische zorgevaluatie tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Volksgezondheid.

AMS

Overleg AMS en CAO ziekenhuizen

28 november 2014

Afgelopen zomer hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een akkoord bereikt over een vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienstverband per 1 januari 20

Samenwerkingsovereenkomst DJS, LAD en FMS

27 november 2014

Op 26 november hebben De Jonge Specialist (DJS), LAD en OMS (vanaf 1 januari 2015 Federatie Medisch Specialisten) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst zetten DJS, LAD en OMS hun samenwerking voort voor alle aios die lid zijn van De Jonge Specialist.

Zorgpartijen zetten opnieuw stap in transparant maken van zorgkwaliteit

21 november 2014

Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben voor tien aandoeningen overeenstemming bereikt over de manier waarop ze de kwaliteit van zorg gaan meten, registreren en inzichtelijk maken.

Bestuur Federatie Medisch Specialisten in oprichting bekend

20 november 2014

Vanaf 1 januari 2015 gaan de wetenschappelijke verenigingen samenwerken in een nieuwe organisatie voor alle medisch specialisten: de Federatie Medisch Specialisten. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heft zich op als individuele ledenvereniging en gaat op in de federatie.

Verbeterde introductie van nieuwe interventies in de zorg

20 november 2014

Innovaties in de zorg, zoals die van nieuwe medische technieken en procesverbeteringen, zijn een groot goed. Het kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en voor een grotere efficiëntie. Echter, aan de introductie van innovaties kunnen ook risico’s kleven.

Beloning gesprek tussen arts en patiënt van belang

19 november 2014

Patiëntenfederatie NPCF en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) willen maatregelen om het gesprek tussen arts en patiënt te stimuleren. Zij pleiten voor ‘kijk- en luistergeld’, ofwel een beloning voor alle gesprekken tussen arts en patiënt over de behandelopties en de voor- en nadelen hiervan.

ZonMw-parel voor medisch specialisten

13 november 2014

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft een ‘Parel’ ontvangen tijdens de lustrumbijeenkomst van ZonMw op 13 november in Utrecht.

Jacqueline Stouthard wint Opleidingsprijs 2014

7 november 2014

Afgelopen vrijdag 7 november vond AIOS Upgrade plaats, hét landelijke AIOS-congres, georganiseerd door De Jonge Specialist, OMS, LAD en VvAA. Tijdens het congres werd internist-oncoloog Jacqueline Stouthard uit het Antoni van Leeuwenhoek uitgeroepen tot opleider van het jaar.

Pagina's