Nieuws overzicht

Rapport 'De overstap van vrij beroep naar dienstverband' gereed

12 augustus 2014

In het kader van de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 overwegen sommige medisch specialisten in vrij beroep over te stappen naar dienstverband.