Nieuws overzicht

Jolien Bueno de Mesquita ‘Professional van het jaar 2014’

28 mei 2014

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft tijdens haar eerste symposium ‘De waarde van Professionals’ Jolien Bueno de Mesquita uitgeroepen tot ‘Professional van het jaar 2014’. Jolien Bueno de Mesquita is psychiater en was vicevoorzitter van De Jonge Specialist.

Kom ook naar invitational conference ‘Choosing Wisely’

21 mei 2014

Op dinsdagmiddag 10 juni organiseren de Orde van Medisch Specialisten en ZonMw in Amsterdam in het kader van ‘Choosing Wisely’ een invitational conference. ‘Choosing Wisely’ de Amerikaanse campagne waarop de Nederlandse campagne ‘Verstandig Kiezen’ is gebaseerd.

Spreekuren in het kader van integrale bekostiging

21 mei 2014

In juni organiseert de OMS in Utrecht spreekuren voor besturen van medische staven en collectieven in het kader van de integrale bekostiging 2015. Tijdens een spreekuur krijgen zij de mogelijkheid hun plannen voor een nieuw organisatiemodel in het ziekenhuis toe te lichten en vragen te bespreken.

Zorgen over braindrain van jonge specialisten naar buitenland

21 mei 2014

De werkloosheid onder jonge medisch specialisten houdt aan. Steeds meer jonge medisch specialisten zoeken noodgedwongen hun heil in het buitenland om hun registratie als arts te behouden.

AMS-onderhandelingen: laatste overleg 10 juni

21 mei 2014

Op 20 mei jongstleden heeft er weer een AMS-onderhandeling plaatsgevonden tussen  LAD, OMS en NVZ. 

Geen excuus voor tekortschietende veiligheid operatief proces

20 mei 2014

In de meeste ziekenhuizen is de veiligheid rond en tijdens operaties goed geregeld.

OMS neemt deel aan Patiëntveiligheidcongres

16 mei 2014

Op 19 juni 2014 neemt de OMS deel aan het zesde IGZ Patiëntveiligheidscongres in Rotterdam. De OMS geeft onder andere een workshop over het optimaal functioneren van medisch specialisten, en levert  een bijdrage aan een workshop over het bespreekbaar maken van functioneren.

Ziekenhuizen maken kwaliteit zorg inzichtelijk op eigen websites

13 mei 2014

Dinsdag 13 mei wordt het ‘Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen’ gelanceerd. Een venster op de websites van de verschillende ziekenhuizen, dat patiënten inzicht geeft in de kwaliteit van de zorg.

KNMG pleit voor hardere aanpak nep-artsen

8 mei 2014

De KNMG wil dat er harder wordt opgetreden tegen mensen die de schijn wekken arts te zijn en in die hoedanigheid vermeende geneeskrachtige middelen verkopen.

‘Nevenbevindingen bespreken met patiënten’

8 mei 2014

'Ik wil als arts geen geheimen voor mijn patiënt'. Dat zegt Marcel Daniëls, bestuurder van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en cardioloog in een interview met de regionale dagbladen. Daniëls reageert op een rapport van de Gezondheidsraad over zogeheten nevenbevindingen.

Pagina's