Nieuws overzicht

Kritiek op bestuurbaarheid ziekenhuizen voorbarig

30 april 2014

Uit een peiling van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) blijkt dat bijna negentig procent van de ondervraagde medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren per 2015 van plan is te kiezen voor het zogeheten samenwerkingsmodel met het ziekenhuis.

OMS ondertekent tweede convenant ‘Gepast gebruik van zorg’

29 april 2014

De OMS heeft net als elf andere vooraanstaande partijen in de zorg het tweede convenant 'Gepast gebruik van zorg' ondertekend tijdens een bijeenkomst van Zorginstituut Nederland.

Behoud restitutiepolis voor vrije artsenkeuze

25 april 2014

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) vindt het essentieel dat de keuze voor een restitutiepolis of een naturapolis van kracht blijft. De OMS kreeg afgelopen week een aantal signalen binnen van leden die zich zorgen maken over de mogelijke beperking van de vrije artsenkeuze.

Belevingsonderzoek euthanasie van start

24 april 2014

Artsenorganisaties KNMG, LHV, NHG, Verenso en OMS besteden in 2014 extra aandacht aan heldere communicatie met patiënt en naasten over euthanasie. Startpunt vormt een onderzoek naar de beleving van artsen rond euthanasie en hun informatie- en ondersteuningsbehoefte.

Vrije keuze voor patiënt blijft gewaarborgd in zorgakkoord

17 april 2014

De Orde van Medisch Specialisten kan zich goed vinden in de contouren van het gisteren afgesproken zorgakkoord. De OMS vindt het begrijpelijk dat zorgverzekeraars meer selectief willen inkopen op kwaliteit en prijs, maar daarbij moet de eigen keuze van de burger wel overeind blijven.

Drie nieuwe Verstandige Keuzes voor arts en patiënt

17 april 2014

Over welke verstandige keuzes moeten arts en patiënt met elkaar in gesprek? Die vraag staat centraal bij de campagne Verstandig Kiezen van de Orde van Medisch Specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw.

Effectiviteitsonderzoeken medisch specialisten leveren miljoenenbesparingen op

17 april 2014

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten gaan onderzoek doen naar de effectiviteit van behandelingen van zeven veelvoorkomende aandoeningen. Dit maakte de Orde van Medisch Specialisten (OMS) vanochtend bekend op het zorgcongres Sturen op gepaste zorg in Haarlem.

Minister Schippers onderschrijft reactie OMS op gelekt gespreksverslag

16 april 2014

In een Kamerbrief over het vorige week gelekte vertrouwelijke gespreksverslag over het declaratiesysteem geeft minister Schippers aan dat het uitsluitend gaat om gesprekken die zijn gevoerd tijdens verkenningssessies van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Overgang pensioenfondsen ver weg

15 april 2014

Medewerkers in de universitaire medische centra (umc’s) zijn nu aangesloten bij het pensioenfonds ABP. De verwachting was dat zij per 2014 zouden overstappen naar pensioenfonds PfZW. De overgang moet leiden tot een gelijk speelveld tussen umc’s en algemene ziekenhuizen op pensioengebied.

Afnemend aantal obducties op agenda van Raad Kwaliteit

14 april 2014

Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Pathologie (NVVP) blijkt dat er de laatste twintig jaar steeds minder obducties worden uitgevoerd. De NVVP luidde hierover de noodklok in de uitzending van Argos op zaterdag 12 april 2014 (Radio 1, VPRO).

Pagina's