Nieuws overzicht

'We moeten nu positie pakken'

28 maart 2014

Wat zijn de gevolgen van invoering van de integrale tarieven in 2015 voor medisch specialisten in dienstverband? Deze vraag stond centraal op de tweede informatiebijeenkomst in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven op 26 maart 2014, georganiseerd door de OMS en LAD.

Minister Schippers spreekt over verspilling op Congres ‘Sturen op gepaste zorg’

27 maart 2014

Welk beleid voert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het terugdringen van verspilling in de zorg? Deze vraag zal zij zelf beantwoorden tijdens het Congres ‘Sturen op gepaste zorg’ op donderdag 17 april 2014 in Haarlem.

De Jonge Specialist peilt opnieuw werkloosheid

26 maart 2014

Aios-belangenvereniging De Jonge Specialist is gestart met een vervolgonderzoek naar werkloosheid onder startend medisch specialisten, de zogeheten ‘jonge klaren’. Hiermee borduren zij voort op de Jonge Klaren Enquête die zij vorig jaar hielden.

Registratie van implantaten al gestart

21 maart 2014

Registratiesystemen voor implantaten zijn wel degelijk ontwikkeld, in tegenstelling tot wat het programma Zembla gisteren meldde. Zembla verwees alleen naar de aankondiging van het ministerie van VWS om binnenkort met een pilot basisregister te starten.

Specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik apparatuur

21 maart 2014

Medisch specialisten zijn voor een veilige uitoefening van hun vak in toenemende mate afhankelijk van goed functionerende medische apparatuur. Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is daarom cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.

Orthopeed Denise Eygendaal wint Topartsenverkiezing 2014

13 maart 2014

Orthopedisch chirurg Denise Eygendaal uit het Amphia Ziekenhuis in Breda is verkozen tot dé Toparts van 2014. Dit maakte juryvoorzitter Angela Maas (hoogleraar vrouwencardiologie in Radboudumc) vandaag bekend tijdens de feestelijke Topartsenbijeenkomst in Utrecht.

Voortgang federatie van medisch specialisten

13 maart 2014

De wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) zijn samen hard aan het werk om vanaf 1 januari 2015 te gaan samenwerken in één nieuwe organisatie voor alle medisch specialisten.

KNMG start project om bespreken euthanasie makkelijker te maken voor arts en patiënt

12 maart 2014

Begin april 2014 start de KNMG met LHV, NHG, Verenso en OMS het project ‘Helder communiceren over euthanasie’. Voor een patiënt is een euthanasieverzoek een indringende wens, voor de behandelend arts is het vaak een zeer moeilijke beslissing.

Oud-bestuurder Joep Dörr overleden

10 maart 2014

Afgelopen weekend is prof. dr. Joep Dörr, gynaecoloog en oud-bestuurder van de OMS overleden. Dörr was tot november 2013 bestuurslid van de OMS en voorzitter van de Raad Opleiding.

Grote opkomst laatste informatiebijeenkomst medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren

6 maart 2014

In het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg vond op 25 februari de laatste informatiebijeenkomst Modellen 2015 plaats voor vrijgevestigd medisch specialisten. De opkomst was weer groot: de aula was gevuld met bijna 200 deelnemers uit de regio Zuid-Nederland.

Pagina's