Nieuws overzicht

Presidium Federatie Medisch Specialisten Nederland gekozen

20 december 2013

Op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Orgaan (BOO) woensdag 18 december, het onafhankelijk overleg tussen de OMS en de wetenschappelijke verenigingen, stond de verkiezing van het Presidium op de agenda.

Leden OMS plaveien weg voor soepele overgang naar Federatie

20 december 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) wijzigt haar statuten per 1 januari 2014 en verkleint onder meer het bestuur naar 5 leden. De OMS bereidt zich hiermee al voor op de vorming van de Federatie Medisch Specialisten Nederland (FMSN) per 1 januari 2015.

Medisch specialisten willen af van onduidelijke declaratieregels

19 december 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) betreurt het eendimensionale beeld dat oprijst naar aanleiding van mediaberichtgeving over een voortgangsrapportage zorgfraude die minister Schippers donderdag 19 december 2013 naar de Tweede Kamer stuurde.

Namen van genomineerden voor Topartsenverkiezing 2013 bekend

19 december 2013

Een vakjury, onder leiding van cardiologe Angela Maas, heeft de genomineerden voor de Mednet Topartsenverkiezing 2013 bekend gemaakt. Hiermee gaat de verkiezing een tweede, spannende fase in.

Medisch specialisten zetten infectiepreventie hoog op de veiligheidsagenda

19 december 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt in een vandaag gepubliceerd onderzoek dat de infectiepreventie in ziekenhuizen onder de maat is.

In 2015 vrij beroep mogelijk: medisch specialist aan zet!

18 december 2013

In het zorgakkoord van juli 2013 is overeengekomen dat ziekenhuizen en medisch specialisten ook per 2015 een vrije keuze moeten houden voor vrij beroep of dienstverband.

OMS werkt aan banenplan voor jonge klaren

16 december 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft het probleem van werkloze jonge medisch specialisten hoog op de bestuurlijke agenda staan. De OMS werkt momenteel aan een noodplan waarmee voor komend jaar miljoenen euro’s extra kunnen worden vrijgespeeld.

Aanscherpen instrumenten functioneren medisch specialisten verbetert patiëntveiligheid

12 december 2013

Medisch specialisten kunnen door elkaar beter te ondersteunen en vaker aan te spreken de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten verder verbeteren.

Geschillenregeling in Beheersmodel Medisch Specialisten

10 december 2013

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft er een nieuwe taak en bevoegdheid bij gekregen. Op gezamenlijk verzoek van de Orde van Medisch Specialisten en de NVZ kan het Scheidsgerecht nu ook conflicten behandelen die betrekking hebben op de toepassing van het Beheersmodel Medisch Specialisten.

Campagne Verstandig Kiezen van start met keuzehulp voor rughernia

6 december 2013

De komende periode ontwikkelen en publiceren wetenschappelijke verenigingen overzichten van ‘Verstandige Keuzes’. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarover artsen en patiënten het gesprek zouden moeten voeren, voordat ze tot behandeling overgaan van een bepaalde aandoening.

Pagina's