Nieuws overzicht

Consultatieteam palliatieve zorg Rijnstate wint Kwaliteitsprijs 2013

30 oktober 2013

Een consultatieteam voor palliatieve zorg wint de Kwaliteitsprijs 2013. Het team is toonaangevend in Nederland en verbetert niet alleen de kwaliteit van zorg voor de patiënt maar draagt ook bij aan het verminderen van de oplopende zorgkosten.

‘Opleidingsvisitaties motor voor de kwaliteit van zorg’

30 oktober 2013

Ruim honderd opleiders en aios dachten mee over de visitatie van de opleidingen tot geneeskundig specialist.

De Medisch Specialist 2015: van visie naar praktijk

30 oktober 2013

Op het jaarlijkse kwaliteitscongres van de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten op 30 oktober 2013 in Utrecht wordt het vorig jaar gepresenteerde visiedocument De Medisch Specialist 2015 vertaald naar vier best practices.

Aandacht voor patiëntveiligheid mag nooit verslappen

29 oktober 2013

De ziekenhuizen (NVZ  en NFU), de verpleegkundigen (V&VN) en de medisch specialisten (OMS) vinden het van groot belang structureel aandacht te blijven besteden aan patiëntveiligheid.

OMS blijft zorgen houden over Jeugdwet

28 oktober 2013

De Jeugdwet, waarover onlangs werd gedebatteerd in de Tweede Kamer, heeft nog onvoldoende oog voor de positie van de medische zorg.

De Jonge Orde en LVAG bekronen samenwerking met fusie

23 oktober 2013

De aios worden in Nederland van oudsher door veel partijen vertegenwoordigd: de junior wetenschappelijke vereniging, De Jonge Orde, de Landelijke Vereniging voor medisch specialisten in opleiding (LVAG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Orde van Medisch Specialisten (OMS),

Medisch specialisten sluiten akkoord met kabinet over bezuinigingen op opleiding

21 oktober 2013

Een alternatief bezuinigingsakkoord van in totaal 218 miljoen euro, dat is gerealiseerd op initiatief van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), voorkomt een veel schadelijker bezuinigingspakket van 270 miljoen euro van het kabinet op de medische specialistische vervolgopleidingen.

Verdergaande samenwerking medisch specialisten

11 oktober 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de wetenschappelijke verenigingen (WV’en) zijn vergevorderd om met ingang van 1 januari 2015 samen te werken in een nieuwe organisatie voor medisch specialisten.

Jonge medici pleiten voor invoering EPD

9 oktober 2013

De zorgverlener van de toekomst is eerder coach dan behandelaar. Het voorkomen van ziekte en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt staat centraal. Arts en patiënt beslissen samen over eventuele behandeling. Het zorgpad van de patiënt is leidend.

OMS bezorgd over zorginkoop 2014

7 oktober 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich zorgen over de scherpe inzet van zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg voor 2014.

Pagina's