Nieuws overzicht

Reactie OMS op onderzoek NOS naar wachtlijsten

30 september 2013

Bij tientallen ziekenhuizen moeten patiënten veel te lang wachten op een eerste bezoek aan een medisch specialist. Bij sommige afdelingen is de wachttijd inmiddels opgelopen tot meer dan twintig weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken.

Geen blanco cheque voor substitutie

26 september 2013

Met het ondertekenen van het Onderhandelaarsresultaat medisch specialistische zorg 2014 tot en met 2017 heeft de OMS geen ‘blanco cheque’ afgegeven voor het verschuiven van zorg van medisch specialisten naar huisartsen. Er zijn in de praktijk wel degelijk grenzen aan deze substitutie.

Recept vanaf 2014 alleen nog elektronisch

19 september 2013

Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dat staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven die de KNMG op woensdag 18 september 2013 heeft gepubliceerd.

OMS en LHV voorkomen pijnlijke ingrepen in basispakket

18 september 2013

De eerder door minister Schippers van VWS aangekondigde bezuiniging van 1 ,5 miljard euro op het basispakket is grotendeels van tafel dankzij de inspanningen van OMS en LHV. De huisartsen en medisch specialisten maakten afzonderlijk afspraken met de minister over het beteugelen van de zorgkosten.

Medisch specialisten scharen zich unaniem achter zorgakkoord

18 september 2013

'Er is veel minder negatieve emotie dan 3 jaar geleden bij het vorige bestuursakkoord,' zei OMS-voorzitter Frank de Grave aan het begin van de zestigste algemene ledenvergadering tegen een bescheiden aantal leden, 'Dat is mede te danken aan het feit dat de onderhandelingsinzet ook uit

Kwaliteitscongres 2013: Kwaliteit werkt! De medisch specialist op weg naar 2015

13 september 2013

Op 30 oktober 2013 organiseren de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten voor de vierde keer het Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten.

Ten Kate nieuwe voorzitter Raad Opleiding

13 september 2013

Marianne ten Kate-Booij is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad Opleiding van de Orde van Medisch Specialisten. Zij volgt daarmee gynaecoloog Joep Dörr op, die op 1 november aftreedt als bestuurslid. Dit is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 september jongstleden.

'Openbare cijfers UMC St Radboud over kanker begin van een trend'

13 september 2013

'Het openbaar maken van de eigen overlevingscijfers voor kanker door het UMC St Radboud in Nijmegen is het begin van een trend waarin Nederland steeds opener wordt over de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg'.