Nieuws overzicht

Onduidelijkheden in NZa advies

6 juni 2013

De NZA heeft vanochtend het Conceptadvies Integrale Tarieven openbaar gemaakt. Het document is een conceptadvies van de NZa aan de minister voor de implementatie van integrale tarieven per 2015.

Vooraankondiging 4e Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten

5 juni 2013

De wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten organiseren op woensdag 30 oktober 2013 voor de vierde keer het Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten in de Domus Medica te Utrecht.

Vrije artsenkeuze op de tocht

5 juni 2013

De Tweede Kamer behandelt op dit moment een wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw), die het zorgverzekeraars mogelijk maakt geen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te geven. In hoeverre bedreigt het kabinet hiermee de vrije artsenkeuze? 

OMS en Logex continueren succesvolle samenwerking

3 juni 2013

Na de succesvolle ontwikkeling en implementatie van het honorarium verdeelmodel voor collectieven blijven de OMS en LOGEX nauw samenwerken.

OMS roept op tot frequentere ramingen

3 juni 2013

Vorige week heeft de OMS het initiatief genomen om te komen tot frequentere ramingen van opleidingsplaatsen. In een brief aan VWS roept de OMS op om frequenter te kunnen ramen wanneer  de omstandigheden hierom vragen.

Pagina's