Nieuws overzicht

‘Vertrouwen terugverdienen met kwaliteitsregistraties’

24 juni 2013

Medisch specialisten hebben te lang vertrouwd op hun autoriteit. Mede daarom spoelt er nu ‘een publieke opinielawine’ over de beroepsgroep heen. Het vertrouwen van patiënten en toekomstige patiënten is geen recht. Dat vertrouwen moet elke dag opnieuw worden verdiend.

Medisch specialisten besparen kosten met kwaliteitsregistraties

24 juni 2013

Medisch specialisten slagen er de laatste jaren met behulp van kwaliteitsregistraties in de kwaliteit van zorg te verbeteren. Kwaliteitsregistraties in de zorg leiden aantoonbaar tot dalende kosten.

OMS presenteert ‘Het Witte Boek deel V’ voor verdere samenwerking met ziekenhuis

21 juni 2013

'Goede samenwerking van medisch specialisten en ziekenhuizen slaagt pas als specialisten ook vanaf 2015 kunnen blijven kiezen voor dienstverband of vrij beroep', aldus Janko de Jonge, vice-voorzitter van de OMS bij de presentatie op 20 juni van het Witte Boek deel V, Modellen 2015.

Wetenschappelijke verenigingen en OMS verheugd over concentratie ziekenhuiszorg bij complexe operaties

20 juni 2013

Bij vier complexe operaties, waarvoor medisch specialisten onlangs zelf nieuwe kwaliteitsnormen opstelden, valt een forse concentratie van ziekenhuiszorg waar te nemen.

Linda Voortman: “Inkorten specialistenopleiding gaat ten koste van kwaliteit”

18 juni 2013

Vrijdag 31 mei jl. organiseerde de OMS samen met de Jonge Orde een werkbezoek voor Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) in het UMC Utrecht.

‘Opereren zonder juiste time-out volstrekt onacceptabel’

13 juni 2013

Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben het operatief proces beter en veiliger gestructureerd. De operatieve zorg in 21 onderzochte ziekenhuizen voldoet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan de voorwaarden voor verantwoorde operatieve zorg.

Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek verschenen

12 juni 2013

Artsenfederatie KNMG publiceert vandaag de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek.

Duidelijke criteria voor medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen

12 juni 2013

De geboorte van een baby met zeer ernstige afwijkingen leidt voor ouders en het medische behandelteam vaak tot ingrijpende dilemma’s rond doorgaan of stoppen met behandelen.

VMS-partners boeken goede resultaten met patiëntveiligheid

10 juni 2013

Onderzoeksbureau NIVEL heeft in opdracht van NVZ, NFU, OMS en V&VN de implementatie van de patiëntveiligheidsthema’s binnen de Nederlandse ziekenhuizen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat er goede resultaten zijn geboekt.

Hoe groot is de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband?

10 juni 2013

De LAD, de OMS en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laten onderzoek doen naar de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband. Aanleiding hiervoor zijn signalen van medisch specialisten over de toenemende dienstendruk.

Pagina's