Nieuws overzicht

‘Gedeeltelijke eigen bijdrage voor second opinion overwegen’

7 mei 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) ziet het vragen van een gedeeltelijke en betaalbare bijdrage van patiënten voor een second opinion na een diagnose als een van de mogelijkheden om de stijgende zorgkosten terug te dringen. Hoe hoog die bijdrage moet zijn moet door de politiek worden bepaald.

Voortgang wijziging regeling 'Reden van voorschrijven op recept en uitwisseling labwaarden'

1 mei 2013

In 2012 is de Geneesmiddelenwet en een daarop gebaseerde ministeriële regeling gewijzigd. Door deze wijziging moeten artsen in bepaalde gevallen de reden van voorschrijven op het recept vermelden. Ook dienen zij bepaalde labwaarden aan de apotheker te verstrekken.

Pagina's