Nieuws overzicht

Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg van start

28 mei 2013

Minister Schippers van VWS heeft zaterdag 25 mei het landelijk Meldpunt Verspilling in de geopend. Zij nodigt zorgverleners, cliënten, patiënten en mantelzorgers uit om hier verspilling in de zorg te melden. Ook ideeën om verspilling tegen te gaan kunnen hier worden gemeld.

Column Frank de Grave over berichtgeving zorgfraude

28 mei 2013

Donderdag 23 mei debatteerde de Tweede Kamer een dag lang met minister Schippers van VWS over dit onderwerp. De Telegraaf en RTL Nieuws buitelden over elkaar heen met ongenuanceerde berichtgeving hierover.

AMS

Vernieuwing AMS krijgt contouren

23 mei 2013

Tijdens het AMS-overleg op 17 mei hebben LAD, OMS en de NVZ een aantal belangrijke stappen gezet over vernieuwing van de regeling. Uitgangspunten hierbij zijn het waarborgen van de professionele verantwoordelijkheid en de positionering van de medisch specialist.

Nieuwe richtlijn ICD/Pacemaker voor hartpatiënten in de laatste levensfase

23 mei 2013

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is een nieuwe richtlijn “ICD/pacemaker in de laatste levensfase” voor zorgprofessionals opgesteld.

Medisch specialisten: berichten over zorgfraude tast arts-patiënt relatie aan

21 mei 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich grote zorgen over het effect van fraudegevallen met declareren. Signalen over fraude zijn schadelijk voor het vertrouwen in de gezondheidszorg en in de medisch specialist. Fraude is niet acceptabel, de OMS neemt afstand van frauduleus handelen.

Onderzoek VWS bevestigt: Nederlandse opleidingen niet te lang

17 mei 2013

Nederland loopt, in vergelijking met andere Europese landen, keurig in de pas met de lengte van de medisch specialistische vervolgopleidingen.

20 juni 2013- Symposium Witte Boek deel V 'Modellen 2015'

17 mei 2013

Hoe organiseert u zich als medisch specialisten in de aanloop naar integrale bekostiging per 2015?

Zorgen over 'onzalig' kabinetsplan restitutiepolis

16 mei 2013

Het verwijderen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het aanpassen van de Zorgverzekeringswet, waar het kabinet Rutte 2 in het regeerakkoord op zinspeelt, beperkt de vrije artsenkeuze, doorkruist inventieve samenwerkingsverbanden tussen medische professionals en leidt op den duur tot aa

Voorstel second opinion onder de loep

15 mei 2013

De opmerking van OMS-voorzitter Frank de Grave om een gedeeltelijke eigen bijdrage te vragen aan patiënten die zonder medische noodzaak toch vragen om een second opinion, deed veel stof opwaaien. Vakblad Arts & Auto analyseerde het voorstel en de reacties.

‘Solidariteit is belangrijk maar niet oneindig’

8 mei 2013

Patiënten vragen om een eigen bijdrage voor een second opinion wanneer daar geen medische noodzaak voor bestaat is ‘helemaal niet onredelijk’. Dat zegt Marcel Canoy, hoogleraar zorgeconomie van de Universiteit van Tilburg en hoofdeconoom van onderzoeksbureau Ecorys.

Pagina's